Dzień Ochrony Danych

Rok temu, przed Europejskim Dniem Ochrony Danych 2012, Komisja Europejska zaproponowała gruntowną reformę przepisów UE dotyczących ochrony danych, aby dostosować je do potrzeb XXI wieku. Przez ten rok osiągnięto znaczne postępy i negocjacje w sprawie nowych zasad postępują z pełną prędkością.

Powody są oczywiste: aby gospodarka cyfrowa mogła się rozwijać, niezbędne jest zaufanie. Wiele osób nie czuje się pewnie podając swoje dane osobowe w sieci. Oznacza to mniejsze prawdopodobieństwo, że będą one korzystać z usług internetowych i innych technologii. Ścisłe, rzetelne, spójnie stosowane zasady zwiększą bezpieczeństwo przetwarzania danych, obniżą jego koszty i wzmocnią zaufanie ludzi. Zaufanie z kolei napędza wzrost. Z niektórych szacunków wynika, że PKB Unii mógłby wzrosnąć o kolejne 4 proc. do 2020 r., gdyby UE podjęła niezbędne kroki w kierunku stworzenia nowoczesnego jednolitego rynku cyfrowego.

W 26 października 2012 r. i 18 stycznia 2013 r., europejscy ministrowie sprawiedliwości odbyli szczegółowe dyskusje na temat wniosków dotyczących reformy, w tym prawa do bycia zapomnianym, grzywny dla organizacji, które łamią zasady postępowania z danymi osobowymi oraz kosztów i korzyści wynikających z nowych przepisów dla przedsiębiorstw. Tymczasem 8 stycznia 2013 r. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła wsparcie dla silnych przepisów dotyczących ochrony danych w UE wyrażone w projektach sprawozdań Parlamentu Europejskiego dotyczących propozycji reformy. Zarówno Parlament Europejski jak i ministrowie spotykający się w ramach Rady UE będą kontynuować dyskusje w ciągu najbliższych miesięcy w czasie prezydencji irlandzkiej.

źródło i więcej informacji: Link