Dzień Europy 2016

9 maja 1950 r. francuski minister spraw zagranicznych, Robert Schuman wygłosił przemówienie, w którym po raz pierwszy została przedstawiona koncepcja integracji europejskiej. To wydarzenie jest świętowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako Dzień Europy. W Polsce w tym roku 7 i 9 maja w wielu miastach odbędą się debaty, spotkania, koncerty i pikniki europejskie.

Mobilni w Europie

Tematem wiodącym tegorocznych obchodów Dnia Europy jest mobilność w Unii Europejskiej, która wiąże się ze swobodnym przepływem ludzi, towarów, usług i kapitału w całej Unii. Dzięki wspólnie wypracowanym prawom, obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie podróżować w ramach strefy Schengen. Europejskie firmy działające na unijnym rynku mają dostęp do ponad 500 mln konsumentów, co pozwala zwiększyć ich konkurencyjność. Każdy obywatel wspólnoty ma prawo do pracy i zamieszkania czy edukacji w innym państwie członkowskim na równych prawach z obywatelami tego kraju.

Unia Europejska to niezwykły projekt w skali globalnej. Z wypracowanych przez lata rozwiązań, ułatwiających życie i pracę obywatelom Unii, korzystają kolejne pokolenia Europejczyków. Trudno nam teraz nawet wyobrazić sobie, jak to by było, gdybyśmy nie mogli korzystać z tych wszystkich swobód i praw, jakie daje nam zjednoczona Europa. Mobilność w Unii Europejskiej jest tego doskonałym przykładem – powiedział dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest Plan Inwestycyjny. To jeden z priorytetów obecnej Komisji Europejskiej. Zakłada on uruchomienie dodatkowych inwestycji o wartości przynamniej 315 mld euro w latach 2015 – 2017.

– Głównym celem Planu Inwestycyjnego dla Europy jest pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu finansowania na rozwój i inwestycje oraz bardziej inteligentne wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych. Efektem wdrożenia Planu Inwestycyjnego dla Europy ma być m.in. powstanie ok. 1,3 mln nowych miejsc pracy – dodaje dr Marek Prawda.

Obchody Dnia Europy w Polsce

Podobnie jak we wszystkich krajach Unii, tego dnia także w Polsce odbędą się m.in. debaty, koncerty i piknik rodzinne. 7 maja w godzinach 10.00 – 15.00 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie otwarte będzie Miasteczko Europejskie. Mieszkańcy stolicy oraz goście spoza Warszawy będą mogli pogłębić swoją wiedzę na tematy europejskie i jednocześnie miło i rodzinne spędzić majowy weekend.

Działania informacyjne, animacje i konkursy prowadzone w namiotach Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej będą nawiązywać do tematyki mobilności w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem #Mobilni. Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat mobilności w Unii Europejskiej, będą mogli dowiedzieć się m.in. jak podjąć pracę za granicą, jak założyć firmę w krajach Unii, jakie są możliwości edukacji dla obywateli wspólnoty oraz co należy wiedzieć planując podróż w ramach Unii Europejskiej. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych. Młodzież i dzieci razem z rodzicami będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat mobilności w Unii Europejskiej startując w multimedialnych quizach organizowanych w namiocie Mobilni. Do wygrania atrakcyjne nagrody! W namiocie Unia Europejska uczestnicy zabawy będą mogli zagrać w „Mobilne Koło Fortuny” i wyruszyć w podróż po Europie. Tutaj także będzie można otrzymać swój własny „Mobilny Portret”.

Dodatkowe informacje

Od węgla i stali po Zjednoczoną Europę

Koncepcja Roberta Schumana polegała na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Chodziło o kontrolowanie przemysłu pracującego na potrzeby wojska i zatrzymanie wyścigu zbrojeń. Powołano Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a w 1957 roku Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Euroatom, które stały się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej. Ponad pół wieku później, dokładnie 66 lat po wystąpieniu Schumana, idea zjednoczonej Europy jest nadal żywa. Pomimo istniejących wewnętrznych rozbieżności w niektórych kwestiach, dzisiejsza Europa jest obszarem demokracji, pokoju i rozwoju gospodarczego.

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, niezależnym od rządów państw członkowskich UE. Zadaniem Komisji jest reprezentowanie interesów UE jako całości. KE przygotowuje projekty nowych aktów prawnych, które następnie prezentuje Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie UE. Jest również odpowiedzialna za wprowadzanie w życie ustawodawstwa wspólnotowego, prowadzi programy unijne, nadzoruje wszystkie unijne agencje i zarządza budżetem UE. Komisja Europejska ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach członkowskich UE.