Dzień Dziecka :)
Dzień Dziecka kojarzy nam się z radosnymi uśmiechami, zabawą i zwiększoną tego dnia dawną słodkości dla najmłodszych. To radosne święto wpisało się już na stałe do naszego kalendarza dni świątecznych. Ale nie zawsze tak było.

Idea zadedykowania dzieciom ich własnego dnia pojawiła się w 1924 roku w Genewie. Wówczas Liga Narodów (reprezentowana przez przedstawicieli ponad pięćdziesięciu krajów) na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom przyjęła specjalną uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka. Gwarantowała ona uznanie dzieci za pełnoprawnych obywateli społeczeństwa. Określenie konkretnego dnia w kalendarzu miało każdorazowo przypominać o tym, że dziecko nie jest przedmiotem, ale ma swoje uczucia i ma prawo do życia, ochrony i pomocy.

W połowie XX wieku ONZ zasugerowała wyznaczenie konkretnego dnia, w którym będzie obchodzony Dzień Dziecka, pozostawiając krajom wolny wybór daty. Sugestię przyjęto i święto wprowadzano stopniowo w kolejnych krajach. Większość państw uznała, iż najbardziej odpowiednim dniem będzie 20 listopada, jako rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka. Dzień ten obchodzony jest jako Powszechny Dzień Dziecka.

Zarówno w Polsce jak i w innych krajach słowiańskich (Słowacja, Czechy, Ukraina) Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jego inicjatorem jest organizacja ‘International Union for Protection of Childhood’, która w swoich działaniach uznała za cel zapewnie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

 

W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim dzieciom poczucia bezpieczeństwa oraz niegasnącego uśmiechu na twarzy! 🙂