Dzień bezpiecznych dróg
Co roku na drogach europejskich ginie łącznie 30 tys. osób (w 2012 r. było 28 tys. ofiar), z czego średnio 21 proc. to piesi, 7 proc. – rowerzyści i 18 proc. – kierowcy motocykli i motorowerów. 70 proc. śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem pieszych zdarza się na obszarach miejskich. Obawy wzbudza fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych nie zmniejszyła się w takim samym stopniu jak ogólna liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Piesi i rowerzyści stanowią niemal połowę liczby ofiar śmiertelnych miejskich wypadków drogowych.

Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście jest brak wydzielonych pasów ruchu, wysoka prędkość pojazdów i niebezpieczne zachowania użytkowników dróg. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo drogowe ponoszą wszyscy: piesi i rowerzyści, a także kierowcy samochodów muszą dbać o bezpieczeństwo, zachowując się w sposób odpowiedzialny i odnosząc się do siebie z szacunkiem.

Komisja przygotowuje aktualnie szereg środków związanych z bezpieczeństwem użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki i bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach. Do środków tych należą:

– Propozycje nowych unijnych przepisów dotyczących kształtu kabin ciężarówek (m.in. większe pole widzenia kierowcy, lepsza aerodynamika pojazdu i zaokrąglona, bezpieczniejsza strefa przedniej części kabiny), co każdego roku przyczyni się do uratowania życia 300-500 użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki, takich jak piesi i rowerzyści.

– Przygotowywany pakiet dotyczący mobilności w mieście, obejmujący przepisy w zakresie planowania bezpiecznego i zrównoważonego transportu miejskiego.

– Inicjatywa CIVITAS, w ramach której miasta testują innowacyjne środki na rzecz zwiększenia mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniające poprawę bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników dróg (http://www.civitas.eu/).

– Działania na rzecz szerszego zastosowania nowoczesnych technologii systemów bezpieczeństwa w samochodach, np. systemy wykrywania pieszych i hamowania awaryjnego.

– Nowa inicjatywa w zakresie zapobiegania poważnym obrażeniom odniesionym w wypadkach drogowych.

– Działania zwiększające poziom świadomości, np. za pośrednictwem Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego.

źródło i więcej informacji: Link