Dzień bez papierosa…?
W związku z przypadającym jutro Dniem bez papierosa przytaczamy wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu.

60% obywateli UE popiera środki mające na celu zmniejszenie widoczności i atrakcyjności wyrobów tytoniowych, takie jak umieszczanie ich poza zasięgiem wzroku w sklepach lub ograniczenie stosowania atrakcyjnych smaków i kolorów.

Jednocześnie inne dane są niepokojące: 28% obywateli UE w wieku 15 lat i starszych pali, a 70% osób palących i byłych palaczy rozpoczęło palenie przed 18 rokiem życia.

Jestem głęboko zaniepokojony faktem, że większość Europejczyków rozpoczyna palenie we wczesnej młodości, przed 18 rokiem życia – komentuje komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli. I zapowiada, że będzie dążył do tego, aby Europa wypełniała swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące regulacji wyrobów tytoniowych, obejmujące zmniejszenie atrakcyjności papierosów w oczach młodzieży. To właśnie w tym celu – jak mówi – Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem w sprawie zmiany dyrektywy o wyrobach tytoniowych.

Co wynika z sondażu?

– codziennie wypala się 14,2 papierosa, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu do wyników poprzedniego sondażu z 2009 r. – 14,4 papierosa dziennie,

– połowa ludności UE nigdy nie paliła: dane te nie zmieniły się w ciągu ostatnich trzech lat,

– 61% obecnych palaczy próbowało już rzucić palenie, a co piąty podjął taką próbę w roku poprzedzającym sondaż,

– pomimo iż odnotowano 17% spadek liczby osób narażonych na działanie dymu tytoniowego w restauracjach i barach, 14% obywateli UE zgłosiło, że było nadal narażonych na działanie dymu w restauracjach, a 28% – w kawiarniach i barach, w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

– 73% obywateli UE opowiada się za wprowadzeniem zabezpieczeń w celu ograniczenia nielegalnego handlu papierosami, nawet jeśli podnosi to ich cenę,

– 33% osób palących i byłych palaczy w UE twierdzi, że ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych mają lub miały wpływ na ich postawę i zachowanie w stosunku do palenia.