Działania Marii Skłodowskiej-Curie

– Wymiany w zakresie badań naukowych i innowacji, takie jak program RISE w ramach „Działania Marii Skłodowskiej-Curie”, umożliwiają naukowcom współpracę z kolegami z całego świata – powiedziała komisarz Marija Gabriel prezentując program wsparcia 4000 badaczy i innowatorów. Budżet działania wynosi 80 mln euro.

Komisja Europejska wybrała 74 nowe konsorcja, aby wspierać międzynarodową i międzysektorową współpracę w ramach zaproszenia do składania wniosków dotyczącego programu wymiany pracowników naukowych (RISE) w 2020 r., stanowiącego część „Działań Marii Skłodowskiej-Curie” (MSCA).

Zaangażowani badacze i innowatorzy będą współpracować ze sobą, ponad sektorami i dyscyplinami, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, pandemia koronawirusa i cyfryzacja. Przykładowo, projekt „eUMaP” tworzy platformę dla władz lokalnych i publicznych w celu lepszego planowania i zarządzania podażą i popytem na usługi użyteczności publicznej (w zakresie energii, wody, odpadów, telekomunikacji itp.) w okresach kryzysu, kwarantanny lub zamknięcia.

Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała: – Wymiany w zakresie badań naukowych i innowacji, takie jak program RISE w ramach „Działania Marii Skłodowskiej-Curie”, umożliwiają naukowcom współpracę z kolegami z całego świata. Wspierając ich kreatywność i przedsiębiorczość, pomagamy im przekształcać pionierskie badania naukowe w innowacyjne produkty i usługi, które obecnie są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Życzę wybranym 74 konsorcjom powodzenia w realizacji projektów.

Program RISE promuje współpracę międzynarodową poprzez dzielenie się wiedzą i pomysłami pomiędzy badaniami i rynkiem, w Europie i poza jej granicami. Około 823 organizacji (w tym 117 MŚP) z 137 krajów wymieni się około 4 tysiącami pracowników, którzy zaangażują się w działania w zakresie badań naukowych i innowacji we wszystkich dziedzinach nauki. W tych wymianach uczestniczą naukowcy na poziomie doktorskim lub podoktorskim, a także pracownicy techniczni, kadra kierownicza i pracownicy administracyjni.