Dr Piotr Kramarz nowym głównym naukowcem ECDC

Polak, dr Piotr Kramarz, został z dniem dzisiejszym mianowany głównym naukowcem Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). 

Dr Piotr Kramarz nowym głównym naukowcem ECDC

Jako główny naukowiec dr Kramarz będzie odpowiedzialny za nadzorowanie jakości naukowej i niezależności ECDC, koordynację działań ECDC związanych z doradztwem naukowym, identyfikowanie priorytetów badawczych oraz będzie kierować Działem Metod Naukowych i Standardów.

Jestem zachwycony możliwością kierowania pracami naukowymi wiodącej agencji Unii Europejskiej ds. chorób zakaźnych” – powiedział dr Kramarz. „W coraz bardziej złożonym środowisku międzynarodowym istnieje wiele wyzwań zdrowotnych, którym należy stawić czoła. ECDC odgrywa kluczową rolę w ocenie ryzyka i dostarczaniu wskazówek, aby pomóc krajom w zapobieganiu i reagowaniu na epidemie i zagrożenia dla zdrowia publicznego. Jestem dumny, że jestem częścią organizacji działającej na rzecz ochrony prawie 500 milionów ludzi przed chorobami zakaźnymi”. 

Dr Kramarz przewodniczy również komitetowi naukowemu ECDC – Europejskiej Konferencji Naukowej na temat Epidemiologii Stosowanej Chorób Zakaźnych (ESCAIDE). Komitet jest odpowiedzialny za opracowanie programu naukowego konferencji, nadzorowanie procesu selekcji abstraktów i doradztwo w zakresie zarysów programu.

Dr Kramarz jest z wykształcenia lekarzem, posiada tytuł doktora immunologii zakażeń wirusowych i ośmioletnie doświadczenie w praktyce klinicznej w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie chorób zakaźnych.  W latach 1997-2000 pracował w amerykańskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w ramach Epidemic Intelligence Service (EIS) oraz jako epidemiolog medyczny. Od 2007 r. pracuje w ECDC, jako zastępca kierownika (najpierw Działu Doradztwa Naukowego, a następnie Działu Programu Chorób), a od kwietnia 2011 r. jako zastępca głównego naukowca Centrum.

Dr Kramarz zastąpił profesora Mike’a Catchpole’a, który od 2014 r. pełnił funkcję głównego naukowca ECDC.

Więcej informacji: https://www.ecdc.europa.eu/en