Dotacje dla pionierów
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) wybrała 536 osób, najlepszych naukowców rozpoczynających karierę naukową, którzy skorzystają ze środków finansowych w wysokości niemal 800 mln euro. „Dotacje ERBN dla początkujących naukowców”, w wysokości maksymalnie 2 milionów euro na projekt, pomogą najbardziej obiecującym naukowcom w dokonywaniu odkryć w pionierskich dziedzinach wiedzy. Pozwolą im również na stworzenie własnych zespołów badawczych z ponad 3000 doktorantami i habilitantami, wspierając w ten sposób nowe pokolenie czołowych naukowców w Europie.

W tym roku dofinansowanie w wysokości 1,3 mln euro otrzymał jeden naukowiec z Polski – dr Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego. Jej projekt dotyczy wzajemnego oddziaływania między kulturą europejska i językiem hiszpańskim a kulturą i językiem Indian Nahua (Azteków), od czasów konkwisty aż do współczesności.

W ramach największej w historii kampanii przyznawania dotacji ERBN udzieli wsparcia naukowcom 41 narodowości w 21 krajach europejskich. Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów: od skutków społecznych współpracy transśródziemnomorskiej na rzecz energii odnawialnej do laserowych aparatów słuchowych i technologii teledetekcji wykorzystywanych w pracach inżynierii lądowej.

Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: W światowej gospodarce opartej na wiedzy potrzebujemy nowych pomysłów, aby sprostać konkurencji. Dlatego też inwestowanie w światowej jakości badania pionierskie i w kolejne pokolenie naukowców jest jednym z najważniejszych priorytetów Europy. Po zaledwie pięciu latach dotacje ERBN są znane na całym świecie, dzięki czemu możemy przyciągnąć i zatrzymać śmietankę młodych naukowców.

W ramach ostatniego konkursu wpłynęło 4741 wniosków – o 16 proc. więcej niż w ubiegłym roku – co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i popularności dotacji ERBN. 44 proc. wybranych propozycji dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 37 proc. – „nauk biologicznych”, a 19 proc.– „nauk społecznych i humanistycznych”. Średni wiek wybranych naukowców wynosi około 37 lat. 24 proc. wybranych naukowców to kobiety, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłorocznych 21 proc. Beneficjenci dotacji zostali wybrani na podstawie oceny opartej na wzajemnej weryfikacji przez 25 zespołów złożonych z uznanych naukowców z całego świata. Doskonałość jest jedynym kryterium selekcji.

Dotacje ERBN dla początkujących naukowców są przeznaczone dla najlepszych rozpoczynających karierę badawczą naukowców dowolnej narodowości, pod warunkiem że mieszkają oni w Europie lub zgodzą się do niej przyjechać, aby podjąć pracę. Całkowita kwota każdej dotacji może wynieść nawet 2 mln euro w okresie finansowania maksymalnie do 5 lat. Wielka Brytania, Niemcy i Francja przyjmują największą liczbę wybranych wnioskodawców.

Środki finansowe przeznaczane na dotacje dla początkujących naukowców wzrosły z 670 mln euro w 2011 r. do niemal 800 mln euro, czyli o 19,4 proc. ERBN, która jest najnowszym, pionierskim elementem unijnego siódmego programu ramowego w zakresie badań (7PR), dysponuje budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld euro w okresie od 2007 do 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała znaczne zwiększenie budżetu ERBN do ponad 13 mld euro w nowym programie ramowym „Horyzont 2020” (lata 2014-2020).