Dostęp bez barier
Według 7 na 10 respondentów lepszy dostęp do towarów i usług znacznie poprawiłby życie osób niepełnosprawnych, osób starszych i innych osób, np. rodziców małych dzieci. 84% respondentów twierdzi, że bardziej dostępne towary i usługi stworzyłyby również więcej możliwości dla przemysłu.

Lepsza dostępność dla osób niepełnosprawnych w Europie stanowi ważny element kompleksowej europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności. Komisja Europejska przygotowuje obecnie wniosek dotyczący europejskiego aktu w sprawie dostępności, który ma zostać ogłoszony w 2013 r.

Wyniki opublikowanego właśnie badania pokazują, że 86% Europejczyków wierzy w to, że istnienie zbliżonych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w całej Europie umożliwiłoby tym osobom podróżowanie, studiowanie i pracę w innych państwach członkowskich, a 78% uważa, że wspólne przepisy ułatwiłyby przedsiębiorstwom działanie w ramach jednolitego rynku unijnego.

– Każdy obywatel Europy ma prawo do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i Europejczycy zdecydowanie podzielają ten pogląd – mówi wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Jak dodaje, dostępność wszystkich aspektów życia dla każdego stanowi centralny element strategii KE na rzecz Europy bez barier dla niepełnosprawnych.

– Dlatego właśnie zamierzam przedstawić w 2013 r. wniosek dotyczący europejskiego aktu w sprawie dostępności, który będzie miał za zadanie zniesienie barier z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne – zapowiada Reding.

Komisja Europejska ogłosi dzisiaj zwycięzców trzeciej corocznej nagrody Access City Award – nagrody w innowacyjnym konkursie dla miast europejskich, promującym dostępność przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Wśród poprzednich zwycięzców znajduje się Salzburg w Austrii oraz Avila w Hiszpanii.