Dopalacze nadal groźne
Obecnie 5-(2-aminopropyl) indol (tzw. 5-IT) podlega już kontroli w co najmniej siedmiu państwach UE (w Austrii, na Cyprze, w Danii, w Niemczech, w Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech) oraz w Norwegii. Uważa się, że tylko w okresie od kwietnia do sierpnia 2012 r. substancja ta była odpowiedzialna za śmierć 24 osób w czterech krajach UE.

– 5-IT jest szkodliwą substancją psychoaktywną, o której może być zabójcza – powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości. – Wzywam kraje członkowskie do niezwłocznego przyjęcia projektu Komisji, tak by poddać tę substancję środkom prawa karnego.

Dotychczas odnotowano co najmniej 24 śmiertelnych ofiar 5-IT w czterech państwach członkowskich (Niemcy, Węgry, Szwecja i Wielka Brytania). Narkotyk ten wykryto podczas sekcji zwłok, sam lub w połączeniu z innymi substancjami. Ponadto odnotowano 21 przypadków zatrucia spowodowanego przyjęciem tej nowej substancji psychoaktywnej.

Zgodnie z przyjętym projektem Komisji wytwarzanie substancji 5-IT i wprowadzanie jej do obrotu zostałyby zakazane, a za naruszenie zakazu obowiązywałyby sankcje karne w całej Europie. Rządy UE muszą teraz zdecydować, czy wprowadzić te środki w życie. Decyzja zostanie podjęta głosowaniem większością kwalifikowaną w Radzie.

źródło i więcej informacji: Link