Domy przyszłości

Energooszczędne pod względem emisji CO2 i kosztów energii budynki nadal cieszą się ograniczoną popularnością na rynku, mimo korzyści, jakie przynoszą gospodarce i środowisku. Sektor budownictwa daje pracę ponad dziesięciu procent wszystkich zatrudnionych w UE. Dlatego, aby wspierać branżę budowlaną, jako siłę napędową w tworzeniu nowych miejsc pracy i zapewnianiu trwałego wzrostu w całej gospodarce, Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię na rzecz ożywienia tego sektora.

Jej główne elementy to:

– po pierwsze – stymulowanie korzystnych warunków inwestycyjnych, szczególnie w zakresie remontów i konserwacji budynków (przykładem tego mogą być zachęty do korzystania z pakietu w wysokości do 120 mld euro w formie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach czerwcowego „Paktu na rzecz wzrostu i zatrudnienia”);
– po drugie – pobudzanie innowacji i podwyższanie kwalifikacji pracowników poprzez promowanie mobilności;
– po trzecie – poprawę efektywności gospodarowania zasobami poprzez zachęcanie do wzajemnego uznawania systemów zrównoważonego budownictwa w UE;
– po czwarte – opracowanie standardowych kodeksów projektowania dla przedsiębiorstw budowlanych, dzięki czemu łatwiej będzie im prowadzić działalność w innych państwach członkowskich;
– wreszcie – wspieranie pozycji europejskich przedsiębiorstw budowlanych na świecie, aby promować wysoką jakość i normy zrównoważonego budownictwa w krajach trzecich.

W obecnym poważnym kryzysie gospodarczym i społecznym energooszczędne budynki stanowią bezpieczną i rentowną inwestycję dla społeczeństwa i inwestorów prywatnych. Sektor budownictwa powinien to postrzegać jako możliwość wprowadzenia innowacji i przyciągnięcia nowych talentów. Nowe technologie oferują znaczny potencjał nie tylko w zakresie budowy nowych domów, ale także renowacji milionów istniejących budynków w celu zapewnienia im wysokiej efektywności energetycznej zgodnie z celami strategii „Europa 2020”. Nie zaprzepaśćmy tej szansy. Sektor budownictwa może stać się siłą napędową zrównoważonego wzrostu gospodarczego – powiedział Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości.