Dombrovskis w Polsce

Wizyta wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej w Warszawie rozpoczęła się w czwartek 3 grudnia wieczorem od spotkania z wicepremierem Mateuszem Morawieckim.

W piątek rano 4 grudnia Valdis Dombrovskis, który w Komisji Europejskiej odpowiada za euro i dialog społeczny, spotkał się również z przedstawicielami organizacji pracodawców oraz największych central związkowych. Wiceprzewodczniący przedstawił cykl koordynacji polityki gospodarczej zwany Semestrem Europejskim oraz wyraził zadowolenie z rozpoczęcia działalności przez Radę Dialogu Społecznego. Stanowi ona forum współpracy organizacji pracowników, pracodawców i rządu w celu zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ministerstwie finansów wiceprzewodniczący KE rozmawiał z szefem resortu Pawłem Szałamachą. – Pan minister zadeklarował gotowość utrzymanie deficytu budżetowego Polski poniżej 3 proc. PKB – mówił po tym spotkaniu Dombrovskis.

Wypowiedź wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa po spotkaniu z Ministrem Finansów Pawłem Szałamachą

Przyjeżdżam do Warszawy w momencie, gdy polska gospodarka jest na stabilnej ścieżce mocnego wzrostu. Warto przypomnieć, że była ona jedyną, jaka w czasie kryzysu nie padła ofiarą recesji. To naprawdę niezwykłe osiągnięcie.

Według naszych prognoz, Polska jest gotowa by wzrastać w stałym tempie 3,5 proc., czyli powyżej średniej UE. To bardzo dobry wynik. Stopa bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie i oczekuje się jej dalszego spadku.

W tym roku Polska wyszła z procedury nadmiernego deficytu, innymi słowy, osiągnęła cel doprowadzenia deficytu budżetowego poniżej 3 proc. wartości odniesienia z Traktatu. Oczekuje się, że w tym roku i kolejnych latach deficyt utrzyma się na poziomie 2,8 proc. PKB.

Należy kontynuować odpowiedzialną politykę fiskalną. Zdrowe finanse publiczne są wstępem do długotrwałego wzrostu. Stabilność finansowa jest również ważna, ponieważ wzbudza zaufanie w gospodarce – zarówno w oczach ludzi, firm jak i inwestorów.

Ten dobry czas należy wykorzystać, aby jeszcze wzmocnić gospodarkę. To dobry moment na wprowadzanie reform, które mogą przynieść konkretne korzyści polskiej gospodarce. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Rada skierowała do Polski cztery rekomendacje dotyczące finansów publicznych, podatków, emerytur, rynku pracy jak również inwestycji w projekty kolejowe.

Chciałbym również zachęcić do przyspieszenia tempa przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE w okresie 2014-2020. Mówimy tutaj o projektach, które idą o wiele dalej niż kolej czy inne inwestycje infrastrukturalne. Polska jest największym beneficjentem funduszy w UE. Finansowanie unijne stanowi średnio 2,5% PKB rocznie i może przynieść realne zmiany, jeżeli będzie efektywnie inwestowane w realną gospodarkę.

Jestem przekonany, że poprzez prowadzenie odpowiedzialnej polityki fiskalnej, wdrożenie strategicznych reform w celu zwiększenia potencjału polskiej gospodarki i poprzez efektywne wykorzystanie funduszy UE, Polska może dobrze rozwijać się dla dobra obywateli. W szerszym, europejskim kontekście, przykład Polski może pokazywać, że trwały sukces gospodarczy nie jest wyjątkiem od reguły, ale logicznym wynikiem odpowiedniej kombinacji realizowanych polityk.

W Sejmie, podczas spotkania z przedstawicielami Komisji ds. Unii Europejskiej, Finansów Publicznych oraz Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP wiceprzewodczniący Dombrovskis omówił priorytety opublikowanego w ubiegłym tygodniu dokumentu „Roczna Analiza Wzrostu”, odnoszące się do zwiększenia inwestycji, reform strukturalnych oraz odpowiedzialnej polityki fiskalnej.

Dyskutowano także na temat tegorocznych rekomendacji dla Polski wydanych w ramach Semestru Europejskiego oraz o Planie Inwestycyjnym dla Europy, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc pracy oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego.

Ostatnim punktem wizyty Valdisa Dombrovskisa w Polsce była rozmowa z prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką.