Do Oslo po Nobla
Nagroda zostanie wręczona 10 grudnia w Oslo. Tak jak wszyscy laureaci UE otrzyma nagrodę z rąk przewodniczącego norweskiego Komitetu Noblowskiego. Będą ją reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Tradycyjny wykład laureata Nagrody Nobla wygłoszą w imieniu Unii Europejskiej przewodniczący Van Rompuy i Barroso. Unijnej delegacji, która uda się do Oslo, aby odebrać Nagrodę Nobla, towarzyszyć będzie czworo młodych Europejczyków – laureatów konkursu internetowego zorganizowanego przez UE.

UE przekaże nagrodę pieniężną (w wysokości 930 tys. euro) na projekty pomocy dzieciom będącym ofiarami wojen i konfliktów.

Unii Europejskiej przyznano Pokojową Nagrodę Nobla za 2012 r. w uznaniu jej wysiłków na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka na Starym Kontynencie.

W komunikacie norweskiego Komitetu Noblowskiego, opublikowanym 12 października, oświadczono, że decyzję o przyznaniu nagrody podjęto w uznaniu roli stabilizacyjnej, jaką UE odegrała w przekształceniu większości Europy z kontynentu wojny w kontynent pokoju. Zdaniem Komitetu najważniejszym osiągnięciem Unii jest „pomyślna walka o pokój, pojednanie, demokrację i prawa człowieka”.

źródło i więcej informacji: Link