Dla rozwoju miast

Zwiększanie wiedzy i kompetencji miast w dziedzinie zintegrowanego rozwoju oraz ich możliwości działania w tym zakresie jest głównym tematem dyskusji prowadzonych w Brukseli podczas spotkania inaugurującego program URBACT III. W sytuacji, gdy dwie trzecie Europejczyków mieszka na obszarach miejskich, skuteczność miast w walce z takimi problemami jak bezrobocie i bieda oraz w staraniach na rzecz bardziej wydajnego wykorzystania zasobów ma ogromne znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Europie. Wydarzenie inaugurujące program będzie dobrą okazją dla zainteresowanych stron, aby dowiedzieć się, jak URBACT może wzmocnić zdolność naszych miast do radzenia sobie z tymi kluczowymi zadaniami.

Corina Crețu, europejska komisarz ds. polityki regionalnej, powiedziała przed konferencją: Kwestie miejskie znajdują się z samym sercu polityki spójności. Zadania, z którymi muszą uporać się miasta w Europie, dotyczą tworzenia miejsc pracy i dobrych warunków życia, poprawiania wydajności energetycznej budynków oraz rozwijania zrównoważonego transportu. Dlatego prowadzone w ramach URBACT działania na rzecz dzielenia się wiedzą i budowania potencjału miast są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory.

Program URBACT 2014-2020 jest jednym z pierwszych przyjętych programów międzyregionalnych. Jego budżet wynosi ponad 96,3 mln euro, z czego około 74,3 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Jest to program wymiany i uczenia się istniejący od 2003 r., który pełni ważną rolę w ułatwianiu nawiązywania kontaktów, transferu wiedzy i dobrych praktyk między miastami partnerskimi. W programie uczestniczy ponad 500 miast.

W latach 2014-2020 co najmniej 70 proc. środków przeznaczonych na wspieranie wymiany i uczenia się zostanie wydane na działania w zakresie badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, tworzenia miejsc pracy i integracji społecznej. W omawianym okresie co najmniej 50 proc. łącznych środków z EFRR zostanie zainwestowane w obszary miejskie. Inauguracja programu będzie spotkaniem praktyków i ekspertów w dziedzinie polityki miejskiej.