Demokracja i kryzys

20 lipca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała drugi raport o stanie praworządności w UE. Składa się on ze sprawozdania ogólnego, analizującego sytuację w Unii Europejskiej oraz 27 rozdziałów, które są poświęcone poszczególnym krajom członkowskim. Dokument koncentruje się na wymiarze sprawiedliwości, działaniach antykorupcyjnych, wolności słowa i mediów oraz mechanizmach instytucjonalnych i kontrolnych zapewniających pluralizm polityczny. Opisuje dobre przykłady, ale wskazuje także kwestie wymagające naprawy.

PDF icon wersja angielska