DEBATA „NIEMCY: NOWE ROZDANIE DLA POLSKI I EUROPY”

W spotkaniu udział wzięły Dr Agnieszka Łada-Konefał, zastępczyni dyrektora Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk, politolożka, badaczka, zastępczyni dyrektora Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Lidia Gibadło, analityczka ds. Niemiec w programie Trójkąt Weimarski w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Omawiane w ramach debaty wybory do Bundestagu zakończyły się przewagą głosów dla Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Partia osiągnęła wynik na poziomie 25,7%. Natomiast tuż za nią, z wynikiem 24,1% uplasowała się rządząca od szesnastu lat partia CDU\CSU.

W związku z niewielką różnicą, wygrana partii SPD nie gwarantuje jej przedstawicielowi Olafowi Scholzowi przejęcia schedy po Angeli Merkel. Stąd, by wyjaśnić specyfikę niemieckiej sceny politycznej oraz zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i zagranicznej kraju debata podzielona została na dwie części.

W pierwszej z nich prelegentki opowiedziały o przebiegu wyborów do niemieckiego parlamentu, uwzględniając przy tym zmieniające się preferencje wyborcze na przestrzeni tygodni. Ekspertki opowiedziały również o tym, jakich zmian możemy spodziewać się w niemieckiej polityce wewnętrznej oraz wskazały, czym potencjalny kandydat na Kanclerza Niemiec przekonał do siebie wyborców.

Druga część debaty oscylowała wokół zagadnień związanych z polityką zagraniczną Niemiec. Prelegentki nakreśliły kierunki prowadzenia polityki zewnętrznej Niemiec oraz przedstawiły scenariusze nadchodzących relacji polsko-niemieckich. Ważnym aspektem tejże części była również kwestia jak kształtowały się będą przyszłe stosunki Republiki Federalnej Niemiec z Unią Europejską oraz czy wykreowany przez Angelę Merkel na przestrzeni lat wizerunek Niemiec na płaszczyźnie europejskiej będzie utrzymany na tym samym poziomie.

Ekspertki spotkania przybliżając odbiorcom perspektywę niemieckich rządów wewnątrzpaństwowych wskazały, iż na podium niemieckiej sceny politycznej wciąż znajdują się partie głównego nurtu, jednakże widoczne są również nowe tendencje wśród wyborców niemieckich, gdzie decyzyjność w kształtowaniu polityki niemieckiej powinna przysługiwać również partiom słabszym. Wiąże się to z ożywioną dyskusją odnośnie do możliwych scenariuszy koalicyjnych w Niemczech, których rozstrzygnięcie wskaże następcę Angeli Merkel. Natomiast niezależnie od wyników rozmów koalicyjnych, nowo wybrany rząd niemiecki w polityce krajowej skupiać się będzie m.in. na kwestiach związanych z infrastrukturą klimatyczną, transformacją cyfrową oraz ze skutkami pandemii COVID-19.

Podczas drugiej części debaty, gdzie dyskutowano o polityce zagranicznej Niemiec, wskazane zostały główne filary tejże, takie jak Unia Europejska, będąca nieodzownym elementem w kształtowaniu polityki wewnętrznej i zagranicznej Niemiec oraz dalszy rozwój francusko- niemieckiego tandemu. Opowiedziano również o perspektywie relacji polsko-niemieckich, gdzie zmienią się jedyne akcenty, ponieważ strategia oraz kierunek współpracy pozostanie niezmienny. W relacjach bilateralnych istotne jest również, by strona polska wykazywała się otwartością wobec inicjatyw niemieckich oraz stale rozwijała zakres współpracy unijnej i gospodarczej z Republiką Federalną Niemiec.

By zrozumieć specyfikę niemieckiej sceny politycznej, dowiedzieć się kto jest potencjalnym zastępcą Angeli Merkel, poznać sytuację wewnątrzkrajową, priorytety zagraniczne Niemiec oraz tematykę relacji zarówno niemiecko-unijnych, jak i polsko-niemieckich zachęcamy do obejrzenia nagrania debaty „Niemcy: nowe rozdanie dla Polski i Europy”:

Cała debata dostępna jest na: https://www.youtube.com/watch?v=dkDpQ6cJTkA