Dbajmy o małe i średnie

Występując podczas sesji plenarnej pt. “Europejska polityka regionalna a rozwój MŚP”, Walter Deffaa przypomniał, że wsparcie finansowe dla takich właśnie firm będzie w latach 2014-2020 jednym z czterech specjalnych priorytetów funduszy strukturalnych. Pozostałe trzy: efektywność energetyczna, badania i rozwój oraz technologie telekomunikacyjne także w bardzo dużym stopniu adresowane są do MŚP.

Największą nadzieją na zachowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw jest ich innowacyjność, co zauważył Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego. Jednak, jak oceniła Iwana Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, do tej pory w małym stopniu udawało się ukierunkowanie badań naukowych zgodnie z potrzebami polskich MŚP. Wskazała równocześnie, że w nowym okresie korzystania z funduszy unijnych ulegnie to zmianie.

Dzięki tak zwanym strategiom inteligentnej specjalizacji, współtworzonym przez przedsiębiorców, naukowcy dostaną z Unii pieniądze na osiągnięcia czy wynalazki, które później będzie można wykorzystać biznesowo, z korzyścią dla polskiej i unijnej gospodarki.

Walter Deffaa przemawiał również na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, podczas której radni sejmiku przyjęli jednomyślnie uchwałę o skierowaniu do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Rządu i Parlamentu RP apelu o rozpoczęcie prac nad projektem zmiany prawa zamówień publicznych. Była to odpowiedź na postulaty lokalnych przedsiębiorców.

Organizatorem Kongresu była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

źródło i więcej informacji: Link