Czyste europejskie plaże
Wyniki pochodzą z najnowszego rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, sporządzonego przez Europejską Agencję Środowiska i Komisję Europejską, opisującego jakość wody w ponad 22 tysiącach kąpielisk nadmorskich oraz kąpielisk nad rzekami i jeziorami w całej Europie w ubiegłym roku.

Cieszy mnie, że jakość wody europejskich kąpielisk utrzymuje się na wysokim poziomie i że poprawiła się ona w stosunku do zeszłego roku. Wyraźna większość Europejczyków jest zaniepokojona kwestią jakości wody i pragnie otrzymywać więcej informacji na ten temat. Stąd też musimy kontynuować nasze starania, aby zagwarantować, że wody w Europie nadają się zarówno do picia, jak i do kąpieli – oraz że cały ekosystem wodny jest w dobrej kondycji – powiedział komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawcza Europejskiej Agencji Środowiska, stwierdziła: Jakość wody w miejscowościach nadmorskich i innych kąpieliskach jest jedną z najważniejszych kwestii środowiskowych podejmowanych przez obywateli Europy. W kilku krajach nadal występuje jednak problem zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa i odpadów ściekowych, zatem musimy zdwoić wysiłki w celu zapewnienia publicznego dostępu do bezpiecznej i czystej wody.

Z raportu wynika, że w 77,1 proc. kąpielisk woda była doskonałej jakości, tzn. spełniała najbardziej rygorystyczne wartości zalecane, co stanowi poprawę o 3,5 punktu procentowego w stosunku do ubiegłorocznych danych.

W 93,1 proc. nadmorskich kąpielisk jakość wody określono jako „wystarczającą” lub też spełniała ona mniej rygorystyczne wartości obowiązkowe – co stanowi 1-procentową poprawę. Wody w mniej niż 2 proc. kąpielisk nie spełniały norm określonych w przepisach.

W swoich sprawozdaniach dotyczących jakości wody w kąpieliskach Cypr, Chorwacja, Malta i Grecja przedstawiły bardzo optymistyczne dane: ponad 90 proc. kąpielisk spełnia najbardziej rygorystyczne wartości zalecane (są to wody najwyższej jakości), a pozostałe są zgodne z wartościami obowiązkowymi.

Na przeciwnym końcu skali znajdują się Holandia, Bułgaria, Łotwa, Luksemburg i Belgia – ze stosunkowo niskim odsetkiem kąpielisk spełniających rygorystyczne wartości zalecane, zwłaszcza w przypadku wód śródlądowych.