Czysta woda, lepsze życie
Komisja Europejska zaakceptowała inwestycje w trzy projekty dotyczące zarządzania gospodarką wodno-ściekową w aglomeracjach: Czechowice-Dziedzice i Żywiec (woj. śląskie) oraz w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie). Udział unijnych środków w trzech inwestycjach – o łącznej wartości 406,2 mln euro – wyniesie 253,7 mln euro, które pochodzą z Funduszu Spójności. Projekty znacząco poprawią stan środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych oraz zapewnią 200 tys. mieszkańców infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Ich uruchomienie oznacza także utworzenie 40 nowych miejsc pracy.

Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: Te trzy projekty to dobry przykład tego, jak fundusze strukturalne poprawiają codzienne życie obywateli i jednocześnie sprawiają, że Polska wypełnia standardy środowiskowe związane z zarządzaniem gospodarką wodno-kanalizacyjną. Projekty podniosą atrakcyjność trzech polskich aglomeracji i sprawią, że staną się one lepszymi miejscami do życia.

Projekt realizowany w Czechowicach-Dziedzicach udostępni 11 500 mieszkańcom system odprowadzania ścieków i unowocześni istniejącą infrastrukturę sanitarną. Nowe wodociągi poprawią dostęp do wody. Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności, pokryje 30,2 mln euro z inwestycji, której całkowity koszt wynosi 59,9 mln euro. Jej uruchomienie spodziewane jest w czerwcu 2014 r.

Drugi projekt, w rejonie Żywca, znajduje się już w drugiej fazie realizacji i obejmuje budowę oraz unowocześnienie sieci kanalizacyjnej, zwiększenie skali oczyszczania ścieków w istniejącej oczyszczalni oraz budowę i unowocześnienie wodociągów w 11 gminach. System kanalizacyjny będzie służył 80 000 mieszkańców, kolejnych 11 500 uzyska dostęp do wodociągów. Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności, sfinansuje 181,5 mln euro z inwestycji, której całkowity koszt wynosi 278,1 mln euro. Ta faza projektu ma zostać uruchomiona w lipcu 2014.

Trzeci projekt obejmuje modernizację dostaw wody i systemu odbioru ścieków w sześciu gminach w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. 125 000 mieszkańców skorzysta z lepszego uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Powstanie nowa oczyszczalnia ścieków, modernizacja obejmie również wodociągi. 14 000 osób uzyska dostęp do kanalizacji, kolejny 1 000 do wodociągu. Unia Europejska, poprzez Fundusz Spójności, sfinansuje 42 mln euro inwestycji, której całkowity koszt wynosi 68,2 mln euro. Projekt ma zostać uruchomiony w czerwcu 2015.

Wszystkie trzy inwestycje są współfinansowane z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko (środki UE i krajowe w łącznej kwocie 37,7 mld euro, do wykorzystania na terenie całej Polski).

Kontekst

Wymienione inwestycje należą do tzw. dużych projektów, których całkowita wartość (wraz z podatkiem VAT) przekracza 50 milionów euro. Dlatego wymagana była decyzja Komisji Europejskiej, podczas gdy inne typy projektów są zatwierdzane na poziomie narodowym bądź regionalnym. W ramach funduszu polityki spójności na lata 2007- 2013 Polsce przyznano 67 miliardów euro.

Projekt w Czechowicach-Dziedzicach będzie realizowany w centrum oraz południowych częściach miasta, a także w dzielnicach Ligota i Zabrzeg.

Realizacja projektu w rejonie Żywca obejmie 11 gmin: Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Jeleśnia, Koszarawa, Łodygowice, Gilowice, Rajcza, Ujsoły, Milówka, Węgierska Górka i Żywiec.

Projekt w aglomeracji gorzowskiej będzie realizowany w 6 gminach: Gorzów Wielkopolski, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok.

źródło i więcej informacji: Link