Czysta woda dla Ugandy
Rok 2015 jest szczególny dla współpracy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do zainteresowania współpracą rozwojową większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią. W ramach obchodów ERR prezentujemy „historie tygodnia” prezentujące postacie z całego świata, które zyskały wsparcie dzięki europejskim działaniom.

Historie prezentowane w kwietniu poświęcone są zdrowiu.

W wielu afrykańskich wsiach większość ludzi niepełnosprawnych, starszych i cierpiących na choroby przewlekłe żyje na marginesie społeczeństwa, w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. W pięciu okręgach zdewastowanych przez wojnę w północno-wschodniej Ugandzie Unia Europejska wspiera zapewnianie dostępu do czystej wody, budowę urządzeń sanitarnych oraz naukę zasad higieny. Projekt ten jest realizowany we współpracy z WaterAid Uganda w ramach Funduszu Wodnego UE. Dostęp do wody ma fundamentalne znaczenie dla godności i zdrowia człowieka.

Zanim powstał punkt poboru czystej wody w Bobolo, mogliśmy czerpać wodę tylko z bagna w dolinie – mówi Margaret. – Nie byłam w stanie wjechać pod górę moim wózkiem z wielkim pojemnikiem z wodą. Musiałam więc obywać się bez dostatecznej ilości wody przez kilka dni albo czekałam, aż moje dzieci wrócą ze szkoły i pomogą mi pchać wózek.

Sytuacja zmieniła się na lepsze ponad rok temu, gdy we wsi Margaret zaczął się projekt zapewniający czystą wodę, urządzenia sanitarne i naukę zasad higieny. W ramach projektu prowadzonego przez WaterAid Uganda we wsi wykonano odwiert, dzięki któremu Bobolo zyskało dostęp do czystej wody. – Moje życie się zmieniło, odkąd czysta woda jest w pobliżu. Nabranie wody zajmuje mi teraz niecałe 15 minut – cieszy się Margaret.

Margaret mogła także zbudować z lokalnych materiałów łatwo dostępną latrynę i pomieszczenie do kąpieli, do którego może wjechać wózkiem. Dzięki projektowi mogła nawet postawić zbiornik wody deszczowej na swojej działce. – W porze deszczowej nie muszę już chodzić do odwiertu w wiosce. Woda, która zbiera się w zbiorniku, wystarcza mi na długo – mówi Margaret.

Aby poprawić stan sanitarny wsi i higienę mieszkańców, wykorzystano w projekcie podejście wspólnotowe. Domostwa we wsi podzielono na grupy, w których uświadamiano różne problemy, budowano potencjał i podejmowano inne działania. Następnie grupy te zajęły się budową urządzeń sanitarnych i higienicznych dla niepełnosprawnych i dla domów, w których są inne osoby o szczególnych potrzebach. Do budowy używano lokalnie dostępnych materiałów i korzystano ze znanych technik, na przykład ściany osłonowe pomieszczeń do kąpieli powstały z wiązek suchej słomy, a „umywalki“ przy toaletach (zwane „tippy taps“) – z czterolitrowych kanistrów.

Oprócz Margaret z ulepszonych urządzeń sanitarnych skorzystało jeszcze kilka osób w Bobolo. Dzięki lepszemu dostępowi do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higienicznych Margaret ma dużo czasu na udział i zabieranie głosu w zebraniach wioskowych, zajęcia domowe i działalność zarobkową – zaplatanie włosów i naprawę ubrań. Historia Margaret to inspirujący przykład zmian w życiu osoby niepełnosprawnej, starszej, czy cierpiącej na przewlekłą chorobę, które może przynieść poprawa dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych oraz nauka zasad higieny.

Margaret nie jest sama. Wielu członków społeczności pod kierownictwem przywódcy swojej grupy wykorzystuje zdobytą wiedzę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i poprawy dostępności swoich urządzeń sanitarnych. WaterAid i inni partnerzy tego projektu regularnie wykorzystują zdobyte podczas niego doświadczenia, nakłaniając decydentów do tego, by wszystkim w Ugandzie zapewnić dostęp do wody i urządzeń sanitarnych.