Czwórka do Oslo

“Pokój, Europa, przyszłość: co Pokój w Europie oznacza dla ciebie?” – na takie pytanie musieli odpowiedzieć młodzi obywatele Unii i krajów przystępujących lub kandydujących do UE, w wieku od 8 do 24 lat.

Najmłodsi uczestnicy w wieku 8-12 lat mogli swoją odpowiedź wyrazić w formie rysunku, zaś młodzież od 13 do 24 lat miała za zadanie napisać krótki tekst – maksymalnie 120 znaków w jednym z 23 urzędowych języków UE.

Do konkursu przystąpiło 5400 uczestników z 33 krajów. W grupie wiekowej 8-12 lat zgłoszono 1173 rysunki, w grupie 13-17 lat –1870 tekstów, a w grupie najstarszej – 2354 teksty.

Europejskie Forum Młodzieży wybrało 16 najlepszych prac w każdej z trzech grup wiekowych. Jury pod przewodnictwem znanego autora komiksów Jeana Van Hamme zadecydowało, że zwycięzcami w każdej z grup zostali:

– Ana FANLO VICENTE, z Hiszpanii, 12 lat, (grupa 1),

Link do nagrodzonej pracy Link

Ana mieszka w Salamance. Uczęszcza do drugiej klasy gimnazjum. Lubi muzykę, przyrodę i zwierzęta. W wolnym czasie uwielbia jeździć konno, tańczyć flamenco, chodzić do kina i czytać.

– Elena Nicoletta GARBUJO, z Włoch Italy, 16 lat, (grupa 2),

“Pokój: most ku wspólnym celom”

Elena mieszka w Novate Milanese, małym mieście niedaleko Mediolanu. Jest w trzeciej klasie liceum. Gra w piłkę wodną, jeździ na łyżwach i żegluje. Lubi muzykę i śpiew, gra na pianinie i śpiewa w chórach.

– Ilona ZIELKOWSKA, z Polski, 21 lat, (grupa 3),

“Pokój w Europie jest jak powietrze: to mieszanina, która pozwala żyć, dająca przestrzeń by rozwijać skrzydła”

Ilona studiuje na Uniwersytecie Gdańskim nauki polityczne, specjalizację stosunki międzynarodowe. W wolnym czasie uczy się polskich tańców ludowych i bierze udział w anglojęzycznych przedstawieniach teatralnych.

Czwarty zwycięzca został wyłoniony w głosowaniu internautów na Facebooku. Spośród 16 najlepszych prac w tej kategorii w grupie wiekowej 18-24 lata, najwięcej głosów zdobył 23-latek z Malty, Larkin ZAHRA. Larkin mieszka w Zebbug. Kocha sport, w szczególności piłkę nożną.

“Moi dziadkowie powiedzieliby >MARZENIE< Moi rodzice powiedzieliby >PROCES< Ja mówię – to moja >RZECZYWISTOŚĆ<

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni przez Przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego w skład oficjalnej delegacji Unii Europejskiej, która odbierze w Oslo tegoroczną Nagrodę Nobla. Wezmą udział w ceremonii wręczenia nagrody 10 grudnia oraz w koncercie z tej okazji, który odbędzie się dzień później.

Ponadto zwycięzca głosowania na Facebooku wraz z dziewięcioma najwyżej ocenionymi uczestnikami w tym głosowaniu, otrzymają zaproszenie do Strasbourga na galę związaną z przyznaniem nagrody Nobla, która odbędzie się 12 grudnia w Parlamencie Europejskim.