Czas na Twój ruch!

Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska, powiedział: W tym roku koncentrujemy się na wpływie, jaki na nasze powietrze i zdrowie mają podejmowane przez nas codziennie decyzje. Miasta mają do odegrania znaczącą rolę, jeżeli chodzi o zwiększenie dostępnych możliwości transportu. Podnosząc poziom wiedzy i oferując alternatywne rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska, miasta mogą stać się bardziej atrakcyjnymi miejscami do mieszkania. Jeśli chodzi o czyste powietrze, naszedł czas na ruch obywateli!

Siim Kallas, europejski komisarz odpowiedzialny za kwestie transportu i mobilności, powiedział: Tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności i towarzysząca mu kampania „Wybieraj właściwe środki transportu” przypominają, że wszyscy odgrywamy ważną rolę w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Zmiana nawyków, na przykład dojazd do pracy rowerem lub transportem publicznym zamiast samochodem, może poprawić jakość naszego życia.

Tegoroczny tydzień mobilności odbywa się w czasie, gdy unijni decydenci dokonują przeglądu polityki w zakresie jakości powietrza w celu przedstawienia zmienionej strategii pod koniec bieżącego roku. Niska jakość powietrza w dalszym ciągu ma duży wpływ na zdrowie europejskich obywateli i powoduje choroby układu oddechowego, problemy z sercem, przedwczesne zgony i krótszą średnią długość życia. Zanieczyszczenie powietrza ma również wpływ na środowisko i odpowiada za zakwaszenie, utratę różnorodności biologicznej, zubożenie warstwy ozonowej i zmianę klimatu.

Ruch miejski jest coraz większym źródłem zanieczyszczenia powietrza – zwłaszcza jeśli chodzi o pył zawieszony i dwutlenek azotu. Władze lokalne są na ogół odpowiedzialne za rozwój strategii transportu miejskiego, które odpowiadają potrzebom związanym z mobilnością, zapewniają ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza oraz czynią miasta lepszymi miejscami do życia.

Za pomocą sloganu „Czyste powietrze – czas na Twój ruch!” działania w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności przypominają, że każdy powinien odegrać swoją rolę, i że nawet niewielkie zmiany, takie jak zapewnienie mieszkańcom więcej możliwości korzystania z transportu publicznego, wspólnych dojazdów, korzystania z roweru zamiast samochodu, lub po prostu chodzenia pieszo, mogą poprawić jakość życia w europejskich miastach i miasteczkach.

Kontekst

Europejski Tydzień Mobilności jest coroczną kampanią na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach, organizowaną przy wsparciu Komisji Europejskiej. Kampania, która trwa od 16 do 22 września każdego roku, ma zachęcić europejskie władze lokalne do wprowadzania i promowania zrównoważonych środków transportu, oraz ma przekonać mieszkańców do wypróbowania innych środków transportu niż własny samochód.

Początki Europejskiego Tygodnia Mobilności sięgają roku 1998, kiedy we Francji obchodzono dzień pod hasłem „W moim mieście bez samochodu”. Inicjatywa ta nadal realizowana jest we wrześniu każdego roku w celu zachęcenia miast i miasteczek do zamknięcia ulic dla pojazdów silnikowych na jeden dzień. Działania te pozwalają mieszkańcom na odkrycie innego oblicza miast i miasteczek, zachęcają ich do korzystania ze zrównoważonych rodzajów transportu i podnoszą poziom wiedzy na temat wpływu środków transportu na środowisko. Powodzenie inicjatywy we Francji doprowadziło do wprowadzenia Europejskiego Tygodnia Mobilności w 2002 r.

Od tego czasu wpływ Europejskiego Tygodnia Mobilności jest coraz bardziej widoczny w Europie i na całym świecie. W 2012 r. do udziału w kampanii zgłosiło się 2158 miast reprezentujących 147,6 mln obywateli. Łącznie wdrożono 7717 stałych środków, koncentrujących się głównie na zapewnieniu infrastruktury dla rowerzystów i pieszych, spowalnianiu ruchu drogowego, poprawie dostępności środków transportu oraz na podniesieniu poziomu wiedzy na temat korzystania ze środków transportu w sposób przyjazny dla środowiska.

Europejskie władze lokalne zostały poproszone o podpisanie Karty Europejskiego Tygodnia Mobilności i opublikowanie swoich programów na stronie http://www.mobilityweek.eu/. Miasta i miasteczka, które zaplanowały obchody na cały tydzień od 16 do 22 września i które wprowadziły stałe środki oraz „Dzień bez samochodu”, mogą się również ubiegać o nagrodę Europejskiego Tygodnia Mobilności. Poprzedni laureaci nagrody to m.in. Zagrzeb (Chorwacja), Bolonia (Włochy), Gävle (Szwecja) i Budapeszt (Węgry).

źródło i więcej informacji: Link