Cyfrowa opieka zdrowotna
Plan działania ma zwiększyć tempo zmian i przynieść poprawę jakości opieki zdrowotnej. Proponowane działania polegają na:

– wyeliminowaniu niejasności prawnych,
– zwiększeniu interoperacyjności systemów,
– poprawie wiedzy i umiejętności pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej,
– zwiększeniu roli pacjentów poprzez inicjatywy związane z osobistym zarządzaniem zdrowiem i wspieranie badań nad spersonalizowaną medycyną,
– zapewnieniu bezpłatnych porad prawnych dla podmiotów rozpoczynających działalność w tym sektorze.

Komisja zobowiązuje się także do opublikowania do 2014 r. zielonej księgi na temat jakości i przejrzystości m-zdrowia (mobilnego zdrowia).

W towarzyszącym dokumencie roboczym służb Komisji opisano, w jakim zakresie obecne przepisy UE mają zastosowanie do transgranicznej telemedycyny, czyli takich usług jak teleradiologia, telekonsultacje czy telemonitoring. Telemedycyna wchodzi obecnie w zakres kilku aktów prawnych. Dokument ten dostarcza odpowiedzi na pytania, z którymi stykają się pracownicy medyczni świadczący usługi w dziedzinie transgranicznej telemedycyny, na przykład:

– Czy trzeba uzyskać licencję lub zarejestrować się w państwie członkowskim pacjenta?
– Jak należy przetwarzać dane dotyczące zdrowia? Czy koszty usługi podlegają zwrotowi?
– W przypadku podjęcia kroków prawnych, jakie przepisy dotyczące odpowiedzialności będą miały zastosowanie?

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, Tonio Borg, oświadczył:„Rozwiązania w zakresie e-zdrowia mogą podnieść jakość opieki zdrowotnej dla naszych obywateli i zorientować ją w większym stopniu na pacjenta. E-zdrowie sprawia, że opieka zdrowotna jest bliżej ludzi i poprawia efektywność systemów zdrowotnych. Przedstawiamy dziś plan działania, który pomoże wykorzystać potencjał e-zdrowia do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla naszych obywateli. W ramach sieci e-zdrowia, ustanowionej w dyrektywie w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, wspólnie poszukujemy interoperacyjnych rozwiązań na poziomie UE.”

źródło i więcej informacji: Link