Cyfrowa Europa rośnie
Obywatele Europy, przedsiębiorcy i innowatorzy generują wystarczające zapotrzebowanie na usługi cyfrowe, by zapewnić Europie zrównoważony wzrost gospodarczy. Jednak niemożność zapewnienia wystarczająco szybkiego internetu, treści on-line, badań i odpowiednich umiejętności podważa ten potencjał. Rosnący pobór danych oraz coraz większa popularność technologii komórkowych (takich jak smartfony) i usług komórkowych (jak internet 3G, strumieniowa transmisja muzyki i dostęp do poczty elektronicznej on-line) stanowią najważniejsze trendy w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w którym istnieje obecnie 8 mln miejsc pracy i który odpowiada za 6 proc. PKB UE.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: Europejczycy są głodni technologii cyfrowych i większego wyboru w tym zakresie, ale rządy i przemysł nie nadążają za nimi. To zakotwiczenie w dwudziestowiecznym podejściu do polityki i modelach biznesowych szkodzi gospodarce europejskiej. A to wielka szkoda. Sami sobie szkodzimy za mało inwestując. Jeśli w dalszym ciągu będziemy spoczywać na laurach, Europa zostanie pokonana przez swoich światowych konkurentów.

Najważniejsze ustalenia dokonane w ramach tablicy wyników Europejskiej agendy cyfrowej obejmują:

Zmiany pozytywne:

– Łącza szerokopasmowe występują prawie powszechnie w Europie. 95 proc. Europejczyków ma dostęp do stałego łącza szerokopasmowego.
– Konsumenci i przedsiębiorstwa szybko przestawiają się na usługi mobilne. Popularność mobilnego internetu wzrosła o 62 proc. osiągając 217 mln abonentów mobilnych sieci szerokopasmowych.
– W 2011 r. do sieci internetowej po raz pierwszy przyłączyło się 15 mln Europejczyków, w chwili obecnej 68 proc. Europejczyków regularnie korzysta z internetu, a 170 mln z serwisów społecznościowych. Po raz pierwszy z internetu korzysta większość Europejczyków znajdujących się w trudnym położeniu ekonomicznym, jednak jeden na czterech Europejczyków jeszcze nigdy z internetu nie korzystał.
– Grecja, Portugalia i Irlandia wprowadziły system administracji elektronicznej, aby ułatwić utrzymanie jakości usług publicznych. Obok Czech, największy wzrost podaży i korzystania z usług administracji elektronicznej nastąpił w gospodarkach pozbawionych środków pieniężnych, podkreślając ważną rolę administracji elektronicznej w sukcesie reform strukturalnych.