Creţu: pomoc dla regionów

W czwartek w Kielcach list intencyjny w sprawie przystąpienia regionu do pilotażu podpisali: Corina Creţu, wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Plan działań opracowany dla woj. świętokrzyskiego w ramach “Lagging regions” zakłada m.in. lepsze dopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, zapewnienie firmom z branży energetycznej dostępu do skrojonego do ich potrzeb pakietu usług wsparcia biznesu oraz skrócenie czasu potrzebnego na założenie firmy. Pilotaż będzie realizowany w także w woj. podkarpackim oraz w dwóch regionach Rumunii.

– Te regiony znajdują się w grupie najsłabiej rozwiniętych. Szczególnie mam tu na myśli Rumunię – regionu północno-wschodnie, najbiedniejsze w Europie. Projekt będzie trwał rok. W zależności od tego jak będzie wyglądała praca, mam nadzieję, że inicjatywa obejmie kolejne regiony – mówiła komisarz Creţu.

Przez rok eksperci KE, Banku Światowego i Ministerstwa Rozwoju będą doradzać, jak zlikwidować najważniejsze bariery hamujące rozwój gospodarczy. Chodzi przede wszystkim o dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, a także wsparcie dla firm sektora energetycznego oraz skrócenie czasu potrzebnego do rejestracji działalności gospodarczej w Kielcach. – Z badań Banku Światowego wynika, że w Poznaniu potrzeba na to średnio osiem dni, w Kielcach założenie firmy trwa 36 dni – podkreślał wiceminister Kwieciński.

Podczas pobytu w Kielcach komisarz Corina Creţu odwiedziła również Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

W piątek 15 kwietnia dokumenty projektu „Lagging Regions” podpisał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, komisarz Corina Creƫu, wicemarszałek Maria Kurowska oraz wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

– Przed nami na pewno dużo wyzwań, ale ten projekt jest wielka inwestycją w przyszłość i z pewnością przyniesie efekty rozwojowe dla województwa – mówił spotkania marszałek Ortyl. – Sądzę, że ta inicjatywa przyniesie efekty i staniemy się liderem wśród pięciu województw Polski Wschodniej. Ten projekt pomoże nam zidentyfikować jakie mamy dokładnie obszary zaniedbane np. w kwestiach dotyczących przedsiębiorczości czy innowacji.

Komisarz Creƫu zaznaczyła, że konieczna jest ściślejsza współpraca między biznesem a światem nauki. Dlatego zaproponowała tworzenie Centrów Transferu Technologii, które w optymalny sposób wykorzystałyby dostępną infrastrukturę naukową by oferować przedsiębiorstwom usługi badawcze i rozwojowe.

– Trzeba też wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, bo to najlepszy sposób by zmaksymalizować efekty wydawanych pieniędzy. Wiele regionów będzie mogło się uczyć od Podkarpacia i korzystać z państwa doświadczenia, które zdobędzie region w ramach tej inicjatywy – dodała unijna komisarz.

Zdaniem wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka, projekt oraz pozostałe środki unijne, które trafią na Podkarpacie pozwolą województwu nie tylko zostać liderem makroregionu, ale zyskać wysoką pozycję w Polsce.

Komisarz Creƫu podczas pobytu na Podkarpaciu odwiedziła również Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

Celem inicjatywy dla regionów słabiej rozwiniętych, obejmującej dostosowane do potrzeb wsparcie i doradztwo, jest rozwinięcie potencjału inwestycyjnego mniej rozwiniętych regionów. Wpłynie ona także na kształt przyszłej Polityki Spójności. Dzięki temu projektowi zidentyfikowane zostaną przeszkody utrudniające wdrażanie programów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, takie jak brak dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw czy przewlekłe procedury administracyjne. Polska i Rumunia są pierwszymi krajami, w których ta inicjatywa będzie realizowana. W latach 2014-2020 w Polsce zainwestowanych zostanie blisko 86 miliardów euro z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

Więcej: