Copernicus patrzy na ziemię
Nową nazwę ogłosił wiceprzewodniczący Komisji Antonio Tajani podczas posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności. W świecie coraz bardziej zagrożonym klęskami żywiołowymi i innymi katastrofami Copernicus ma monitorować stan środowiska na lądzie, morzu i w powietrzu, a także zwiększać bezpieczeństwo obywateli. Oprócz tego Copernicus jest siłą napędową dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, gdyż według wyników niedawnego badania, daje on możliwość utworzenia do 85 tys. nowych miejsc pracy w latach 2015–2030.

Antonio Tajani
, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: Zmieniając nazwę z GMES (Global Monitoring for Environment and Security) na Copernicus składamy hołd w wielkiemu europejskiemu naukowcowi i obserwatorowi – Mikołajowi Kopernikowi. Tak jak on w XVI wieku pomógł lepiej zrozumieć nasz świat, tak i europejski program monitorowania Ziemi pozwala nam dogłębnie zrozumieć naszą zmieniającą się planetę i umożliwia podjęcie konkretnych działań mających poprawić jakość życia obywateli. Program Copernicus osiągnął już dojrzałość, a wkrótce uruchomione zostaną wszystkie jego usługi. Dzięki większej dostępności danych zwiększy się liczba użytkowników, co pozwoli łatwiej osiągnąć tak bardzo dziś upragniony wzrost.

źródło i więcej informacji: Link