Comenius łączy szkoły
Nowe badanie na temat wpływu partnerstw między szkołami z różnych krajów wykazało, że uczniowie tych placówek, a w szczególności szkół średnich, znacznie poprawili swoje umiejętności, w tym umiejętności kulturowe i społeczne, informatyczne oraz w zakresie języków obcych. Wpływ ten był najsilniejszy w przypadku uczniów, którzy odwiedzili partnerskie szkoły. Siedem z dziesięciu szkół uznało, że partnerstwa miały silny lub bardzo silny wpływ na świadomość i ekspresję kulturalną uczniów, a także na ich kompetencje społeczne i obywatelskie; rozwinęli oni również umiejętności informatyczne (54 proc.) i zdolność do porozumiewania się w językach obcych (52 proc.). Partnerstwa finansowane były poprzez program wymian Comenius, który jest szkolnym odpowiednikiem programu Erasmus.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: Partnerstwa szkół umożliwiają młodym ludziom zdobycie życiowych umiejętności oraz kompetencji niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa. Comenius pomaga również uczniom i pracownikom szkół poznać kultury i języki europejskie. W latach 2014-2020 partnerstwa będą nadal otrzymywać wsparcie w ramach nowego programu Erasmus dla wszystkich”.

Badanie wykazało również, że program przynosi korzyści nauczycielom i szkołom także w wymiarze lokalnym. Nauczyciele uznali, że partnerstwo ze szkołą za granicą poprawiło ich znajomość innych systemów edukacji oraz wzmocniło umiejętności społeczne i językowe.

Dwie trzecie szkół stwierdziło, że partnerstwo przyczyniło się do poprawy ich wizerunku, a 80 proc. uznało, że zwiększyło ich wymiar europejski. Współpraca ze szkołami za granicą przyczyniła się również do zacieśnienia więzi zarówno w obrębie szkoły, jak i na poziomie lokalnym.

Partnerstwa w ramach Comenius mają stosunkowo większy wpływ na nauczycieli i placówki oświatowe na poziomie przedszkolnym i podstawowym, a także na ich otoczenie, ponieważ na tych etapach nauczania mobilizacja i zaangażowanie całej szkoły oraz uwzględnienie nowych pomysłów i działań w programach nauczania są łatwiejsze. Wpływ na umiejętności uczniów jest natomiast silniejszy w przypadku szkół średnich.

Dla wielu szkół położonych w oddalonych regionach Unii Europejskiej partnerstwa finansowane ze środków UE są dla uczniów i nauczycieli jedyną szansą na wzięcie udziału w międzynarodowym projekcie. 85 proc. badanych szkół stwierdziło, że w przyszłości będzie ubiegać się o finansowanie w celu zawiązania partnerstw.

Badanie objęło 50 szkół z 15 europejskich krajów (Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Niderlandów, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Turcji i Zjednoczonego Królestwa), które otrzymały dotacje z programu Comenius na zawiązywanie partnerstw w okresie od jesieni 2009 r. do 2011 r. Prowadzone przez co najmniej dwa lata monitorowanie pozwoliło na szczegółową analizę tego, w jaki sposób partnerstwa wpłynęły na uczniów, nauczycieli i szkoły.

źródło i więcej informacji: Link