Co sądzisz o mediach?
Konsultacje to efekt formalnej kontynuacji debaty wokół zaleceń (Link) opublikowanych w styczniu 2013 r. przez niezależną Grupę Wysokiego Szczebla w Sprawie Wolności i Pluralizmu Mediów ustanowioną przez KE.

W ramach pierwszej, szerszej konsultacji Komisja zachęca do wypowiadania się na temat takich zagadnień, jak zakres kompetencji UE do podejmowania działań w celu ochrony wolności mediów, rola organów publicznych w tej dziedzinie, samoregulacja i ochrona źródeł dziennikarskich w Europie. Na podstawie wyników tej konsultacji Komisja będzie mogła ustalić, jakie europejskie lub krajowe działania w obszarach objętych traktatami UE spotkałyby się z dużym poparciem.

Druga konsultacja dotyczy jednego z zaleceń grupy wysokiego szczebla, zgodnie z którym organy ds. regulacji rynku audiowizualnego powinny cieszyć się niezależnością. Media audiowizualne już podlegają unijnym przepisom. W konsultacji tej zadawane jest pytanie czy niezależność można by lepiej zagwarantować, zmieniając art. 30 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

– Mamy w UE do czynienia z zagrożeniem naszych podstawowych wolności, takich jak wolność i pluralizm mediów w Europie. Grupa wysokiego szczebla dała nam jasno do zrozumienia, że musimy podjąć zdecydowane działania, aby zapewnić wolność i pluralizm naszych mediów w przyszłości. Pluralizm mediów jest ważnym elementem demokracji, a zatem wzywam do wzięcia udziału w tych konsultacjach i wyrażenia swojej opinii – powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca KE.

źródło: Link