Cła na “Made in USA”

Dodatkowe cło na granicy UE będzie pobierane od pochodzących z USA produktów ze stali i aluminium, produktów rolnych i szeregu innych produktów. UE wprowadza wspomniane cła zgodnie z prawami przysługującymi jej na mocy zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: – Nie chcieliśmy znaleźć się w takim położeniu. W obliczu jednostronnej, nieuzasadnionej decyzji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium z UE nie mieliśmy jednak innego wyboru. Nie możemy bezczynnie patrzeć na pogwałcenie zasad handlu międzynarodowego, które przez lata wypracowaliśmy – wraz z naszymi amerykańskimi partnerami. Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni zgodna z zasadami WTO. Rzecz jasna, jeżeli USA zniosą wprowadzone środki, my uczynimy to samo.

Ogłoszone środki są wynikiem wprowadzenia przez USA ceł w pełnej wysokości na wyroby ze stali i aluminium pochodzące z UE. Pełna lista produktów objętych cłami unijnymi została przekazana WTO i zatwierdzona przez kolegium komisarzy w dniu 6 czerwca Państwa członkowskie UE jednogłośnie poparły takie działanie.

Wprowadzane przez UE środki równoważące dwustronne stosunki handlowe z USA opierają się na wartości eksportu stali i aluminium z Unii obłożonego cłami przez USA, która to wartość wynosi 6,4 mld euro. Część tego eksportu – o wartości 2,8 mld euro – będzie podlegać środkom równoważącym natychmiast. Pozostała część eksportu, o wartości 3,6 mld euro, zostanie objęta środkami równoważącymi na późniejszym etapie – za trzy lata lub wcześniej w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu na forum WTO.

Unijne środki równoważące będą obowiązywać tak długo, jak cła amerykańskie, zgodnie z zawartym na forum WTO Porozumieniem w sprawie środków ochronnych oraz przepisami UE.

Rozporządzenie wykonawcze w tej sprawie, które zostanie opublikowane jutro i wejdzie w życie w piątek, określa produkty i poziom ceł, które będą stosowane zarówno obecnie, jak i w przyszłości, jeżeli okaże się to konieczne.

Wykaz produktów jest taki sam jak w poprzednim rozporządzeniu wykonawczym z dnia 16 maja, zgłoszonym do WTO 18 maja.

Kontekst

Decyzja jest częścią trzytorowej reakcji przedstawionej w tym roku przez Komisję Europejską. W dniu 1 czerwca wszczęto również postępowanie prawne przeciwko USA w ramach WTO oraz podjęto działania mające na celu ochronę europejskiego rynku przed zakłóceniami spowodowanymi przez przekierowanie do UE eksportu stali z innych państw, dotychczas trafiającego na rynek amerykański. Dochodzenie dotyczące środków zabezpieczających rozpoczęto w dniu 26 marca. Komisja ma dziewięć miesięcy na podjęcie decyzji, czy środki ochronne są konieczne. Jeżeli dochodzenie potwierdzi konieczność szybkiego działania, decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jeszcze latem tego roku. Jeśli chodzi o aluminium, Komisja opracowała system nadzoru nad importem tego surowca, na wypadek gdyby konieczne było podjęcie działań w tym sektorze.

Więcej informacji: