Cenimy jakość żywnosci
Ponad 90 proc. obywateli UE uważa, że jakość i cena stanowią ważne czynniki podczas zakupu żywności, bardziej istotne niż pochodzenie (71 proc.) oraz marka (47 proc.) – zgodnie z opublikowanym 6 lipca b.r. badaniem Eurobarometru dotyczącym bezpieczeństwa żywności, jakości żywności oraz obszarów wiejskich. 65 proc. respondentów (w przypadku jakości) i 54 proc. z nich (w przypadku ceny) uznaje wręcz te kryteria za „bardzo ważne”.

Znaki jakości mają znaczenie dla dwóch trzecich badanych, przy czym pod względem rozpoznawania różnych unijnych oznaczeń jakości odnotowano poprawę w stosunku do lat poprzednich. Badanie wskazało, że unijne logo żywności ekologicznej rozpoznaje już – w niecałe dwa lata po jego wprowadzeniu – 24 proc. ankietowanych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności trzy czwarte obywateli UE wyraża zaniepokojenie w kontekście wyzwania, jakim jest zapewnienie żywności dla wszystkich mieszkańców globu. Jednak mniej niż 60 proc. wyraża obawy w kwestii, czy UE i państwa członkowskie są zdolne zaspokoić potrzeby żywnościowe ich społeczności. Większość obywateli UE uważa, że rolnictwo przyczynia się do zachowania obszarów wiejskich. Opinia ta jest spójna w większości państw członkowskich i grup socjodemograficznych. Panuje powszechna zgoda, że rolnictwo odgrywa pozytywną rolę. W badaniu uczestniczyło ponad 26,5 tys. obywateli europejskich w wieku powyżej 15 lat z wszystkich 27 państw członkowskich UE.