Budżet prawie wykonany
Zgodnie z zasadami budżetowymi wkłady państw członkowskich do budżetu UE na przyszły rok zostaną pomniejszone o kwotę 1,49 mld euro.

Na kwotę nadwyżki złożyły się głownie kary pieniężne za naruszenie zasad konkurencji wpłacone pod koniec roku (około 0,7 mld euro) i niewielkie kwoty wynikające z braku pełnej realizacji poszczególnych części budżetu UE (około 0,7 mld euro, z czego 0,3 miliarda euro z budżetu Komisji).

– Sprzecznością może wydawać się fakt, że budżet z 2011 r. wykazuje niewielką nadwyżkę, gdy jednocześnie oznajmiliśmy, że nie jesteśmy w stanie zapłacić faktur o wartości 11 mld euro otrzymanych w grudniu ubiegłego roku
– powiedział komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski.

– Wynika to głównie z dwóch względów: z jednej strony niezmiernie trudno jest przesunąć środki finansowe pomiędzy poszczególnymi częściami budżetu; z drugiej strony procedury budżetowe są bardzo czasochłonne i późno uzyskane dochody nie zawsze mogą być wykorzystane przed końcem roku budżetowego. To również z tego powodu Komisja Europejska próbuje nakłonić państwa członkowskie i Parlament Europejski, by wyraziły zgodę na uczynienie budżetu bardziej elastycznym i odpowiadającym rzeczywistym warunkom. Niestety do tej pory nie udało się nam w osiągnąć elastyczności umożliwiającej szybką reakcję na nowe wydarzenia. Przy obecnych sztywnych przepisach osiągnięcie nadwyżki w wysokości 1 proc. to najkorzystniejszy z możliwych wyników – tłumaczył komisarz Lewandowski.

Nadwyżka w 2009 r. – 2,25 mld euro (1,9 proc. budżetu)
Nadwyżka w 2010 r. – 4,5 mld euro (3,7 proc. budżetu)
Nadwyżka w 2011 r. – 1,49 mld euro (1,2 proc. budżetu)