Budżet na miarę Europy
– Prezentujemy ten projekt budżetu dzisiaj, ponieważ traktat lizboński wyraźnie stwierdza, że Komisja musi to zrobić najpóźniej do 1 lipca – skomentował Komisarz ds. budżetu i programowania finansowego, Janusz Lewandowski. – Będziemy jednak uaktualniać nasze projekt w przyszłości, żeby uwzględnić ostateczny kształt wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020.

Komisja przygotowała ten projekt budżetu biorąc pod uwagę ostatni etap toczących się negocjacji na temat WRF. Projekt uwzględnia warunek, że dodatkowe środki na pokrycie płatności za 2013 r. zaproponowane przez Komisję będą uzgodnione na czas w 2013 rok.

Pomimo cięć, projekt budżetu przewiduje wzrost o 3,3 proc. w zobowiązaniach w dziedzinie „Konkurencyjności na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Mimo mniejszych środków UE musi skupić się na rozwiązaniach, które wspomogą walkę z bezrobociem i przyspieszą wzrost gospodarczy. Te rozwiązania to np.: Horyzont 2020, nowy program unijny z funduszami na badania i innowacyjność (prawie 9 mld euro), inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (3,6 mld euro), instrument “Łącząc Europę” (prawie 2 mld euro), a także wsparcie dla firm europejskich, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw.

źródło i więcej informacji: Link