Budżet na Chorwację
– Z dniem 1 lipca 2013 r., w którym Chorwacja stanie się członkiem UE, chorwackie regiony i miasta, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, naukowcy i inne podmioty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych, tak jak to ma miejsce w przypadku każdego innego państwa członkowskiego – zwraca uwagę Janusz Lewandowski, komisarz ds. programowania finansowego i budżetu – zmiana budżetu jest po prostu realizacją finansowych aspektów jednomyślnego porozumienia państw członkowskich UE w sprawie przyjęcia Chorwacji jako 28. członka Unii Europejskiej.

Wkład Chorwacji do budżetu UE na 2013 r. wyniesie 211,9 mln euro.

Projekt budżetu korygującego będzie musiał zostać przyjęty przez władzę budżetową, tj. Radę i Parlament Europejski.

Informacje podstawowe:

Chorwacja złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2003 r. i rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia w 2005 r. W dniu 9 grudnia 2011 r. UE i Chorwacja podpisały traktat o przystąpieniu. Chorwacja stanie się 28 państwem członkowskim UE w dniu 1 lipca 2013 r., pod warunkiem ratyfikacji traktatu przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Omawiany budżet korygujący obejmuje korekty finansowe niezbędne dla przystąpienia Chorwacji do UE. Jednocześnie Komisja przedkłada wniosek w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, który odzwierciedla te korekty.

źródło i więcej informacji:
Link