Broń pod nadzorem
Po przyjęciu nowych przepisów w sprawie sprzedaży, posiadania i transferu broni palnej w Europie i poza nią UE jest gotowa do ratyfikacji protokołu ONZ o handlu bronią. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w tej sprawie i podkreśliła potrzebę dalszych działań.

Celem protokołu ONZ o handlu bronią jest zacieśnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania nielegalnej produkcji i sprzedaży broni strzeleckiej, takiej jak broń ręczna i pistolety.Organizacje przestępcze na całym świecie czerpią z handlu taką bronią zyski wynoszące około 180 mln euro rocznie.

– Nielegalny handel bronią palną stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskich obywateli i lukratywny interes dla zorganizowanych grup przestępczych. Aby zapobiec nadużyciom w tej dziedzinie, musimy wzmocnić kontrolę broni palnej wprowadzanej do UE, rozprowadzanej na jej terenie i wysyłanej z jej obszaru. Zawarcie protokołu ONZ o handlu bronią jest potwierdzeniem zobowiązania UE do ochrony obywateli przed ryzykiem przemocy z użyciem broni w UE i poza nią – powiedziała unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Tekst protokołu zawiera postanowienia w sprawie:

– prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej przywozu, wywozu i tranzytu broni palnej;
– przyjęcia międzynarodowego systemu znakowania broni palnej w czasie jej produkcji oraz za każdym razem, gdy broń jest importowana;
– ustanowienia zharmonizowanego systemu wydawania zezwoleń regulującego przywóz, wywóz, tranzyt i powrotny wywóz broni palnej;
– zapobiegania kradzieży, utracie lub przekierowaniu broni palnej poprzez wzmocnienie kontroli wywozu, punktów wywozu i kontroli granicznych;
– wymiany informacji dotyczących zatwierdzonych producentów, sprzedawców, importerów i eksporterów, szlaków używanych przez nielegalnych handlarzy oraz najlepszych praktyk w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią w celu zwiększenia zdolności prewencyjnych poszczególnych państw oraz możliwości wykrywania nielegalnego handlu bronią i prowadzenia dochodzeń w tej sprawie.

Jakie są dalsze działania?

Rada powinna teraz przyjąć, za zgodą Parlamentu Europejskiego, wniosek dotyczący ratyfikacji protokołu ONZ o handlu bronią. Przed końcem 2013 r. Komisja przedstawi komunikat na temat sposobów ograniczania zagrożenia ze strony broni palnej dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

źródło i więcej informacji: Link