Brexit utrudnia dostawy

Komisja Europejska z zadowoleniem wita szybkie przyjęcie przez Radę wniosków mających na celu zapewnienie ciągłości długoterminowych dostaw leków z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej oraz rozwiązanie nierozstrzygniętych problemów dotyczących dostaw na Cypr, do Irlandii i na Maltę, tj. na rynki, które w przeszłości były zaopatrywane za pośrednictwem Wielkiej Brytanii lub przez Wielką Brytanię. Przyjęcie wspomnianych wniosków wiąże się z zeszłotygodniowym pozytywnym wynikiem głosowania w Parlamencie Europejskim. Wnioski te zostały przedstawione przez Komisję w grudniu ubiegłego roku, w wyniku szeroko zakrojonej współpracy z obywatelami, przedstawicielami przemysłu i innymi przedstawicielami biznesu w UE i Zjednoczonym Królestwie, a także szeroko zakrojonych rozmów z rządem Zjednoczonego Królestwa służących znalezieniu wspomnianego długotrwałego rozwiązania.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič z zadowoleniem przywitał przyjęcie wspomnianych wniosków i powiedział: – Podczas mojej wizyty w Irlandii Północnej jesienią ubiegłego roku obiecałem zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby zapewnić ciągłość dostaw leków do Irlandii Północnej. Mamy teraz trwałe rozwiązanie, które zostało przedstawione w rekordowym czasie. Będę nadal ściśle współpracować z rządem Zjednoczonego Królestwa, aby zapewnić przewidywalność, pewność prawa i dobrobyt wszystkich społeczności w Irlandii Północnej.

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides powiedziała: – Stałe dostawy leków są niezbędne dla setek tysięcy pacjentów w Irlandii Północnej, na Cyprze, w Irlandii i na Malcie. Rynki tych państw są tradycyjnie zależne od leków pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa. Wypełniliśmy nasze zobowiązanie polegające na znalezieniu rozwiązania gwarantującego, że wszyscy obywatele będą mogli nieprzerwanie nadal otrzymywać potrzebne im leki. Z zadowoleniem przyjmuję to szybkie porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady.

Pandemia COVID-19 pokazała, że posiadanie silnych łańcuchów dostaw i nieprzerwany dostęp do leków są niezmiernie ważne, aby systemy opieki zdrowotnej funkcjonowały bez zakłóceń.

Kolejne kroki w sprawie Cypru, Irlandii i Malty:

W przypadku Cypru, Irlandii i Malty przepisy zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę przewidują tymczasowe odstępstwo, tak aby państwa te mogły nadal zaopatrywać się w leki ze Zjednoczonego Królestwa jedynie w razie potrzeby. Dyrektywę i rozporządzenie, o których mowa, stosuje się z mocą wsteczną odpowiednio od 1 stycznia 2022 r. i 31 stycznia 2022 r. Oczekuje się, że w ciągu trzech lat, do 31 grudnia 2024 r., wspomniane tymczasowe odstępstwa będą stopniowo wycofywane na tych rynkach i zmniejszy się zależność rynków krajowych tych państw od dostaw produktów leczniczych pochodzących z części Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna lub dostaw realizowanych za pośrednictwem części Zjednoczonego Królestwa innych niż Irlandia Północna.

Ponadto pod koniec bieżącego roku Komisja przedstawi wnioski dotyczące przeglądu unijnego prawodawstwa farmaceutycznego. Dzięki tym wnioskom zostaną podjęte starania, aby zapewnić długoterminowe rozwiązania strukturalne, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii dostępu do leków, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i przeciwdziałania ryzyku niedoborów na mniejszych rynkach Unii.