Brak opłaty za roaming od 2017 roku

Pilar del Castillo (EPP, ES), główny negocjator Parlamentu Europejskiego, powiedział: “Po intensywnych 12-godzinnych rozmowach trójstronnych dziś o 02:20 wygraliśmy umowę, która będzie znosiła opłaty za roaming od czerwca 2017. Ponadto, od kwietnia 2016 i do tego dnia, Europejczycy będą płacić do czterech razy mniej w roamingu w UE.”

Umowa określa w drodze rozporządzenia, konkretne zabezpieczenia dla otwartego dostępu do Internetu, innymi słowy – gwarancji, że każdy ma prawo do dostępu do sieci i dystrybucji informacji, treści, obsługi aplikacji i innych usług oraz do korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych według ich wyboru, niezależnie od ich lokalizacji, pochodzenia lub przeznaczenia, usługi, informacji i treści. To porozumienie oznacza bardzo wymierne korzyści dla wszystkich Europejczyków i sektorów gospodarki oraz stanowi ważny krok naprzód w rozwoju jednolitego rynku cyfrowego “.

Bez opłat za roaming po 15 czerwca 2017

Od tej daty, maksymalna dopłata za połączenia głosowe z zagranicy będzie wynosić 5 eurocentów za minutę (spadek z obecnych 19 centów), natomiast wiadomości tekstowe (SMS) będą kosztować tylko 2 euro centów ( spadek z 6 euro centów dzisiaj) i 5 eurocentów za pobrany megabajt (20 eurocentów obecnie ). Są to ceny maksymalne, więc operatorzy mogą oferować niższe ceny.

Zwrot kosztów

Państwa członkowskie UE wniosły zastrzeżenie, iż w przypadku gdy operatorzy udowodnią, że nie mogą pokryć swoich kosztów, a to wpłynie na ceny krajowe, organy regulacyjne mogą zezwolić im narzucić minimalne dopłaty w wyjątkowych okolicznościach w celu pokrycia tych kosztów.

Posłowie podkreślili, że krajowe organy regulacyjne będą miały środki, aby monitorować lub odrzucać podwyżki, jeśli są one bezpodstawne.

Aby wejść w życie, to nieformalna umowa musi być formalnie zatwierdzona przez Parlament i Radę Ministrów.