Bliżej milenijnych celów rozwoju
Dodatkowe środki finansowe będą przeznaczone na ograniczanie ubóstwa i umieralności dzieci, poprawę opieki zdrowotnej matek oraz zabezpieczenie dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych.

Dzięki dzisiejszej decyzji UE realizuje założenia wartej 1 mld euro inicjatywy MCR ogłoszonej we wrześniu 2010 r. podczas szczytu ONZ w sprawie milenijnych celów rozwoju w Nowym Jorku.

– Te dodatkowe środki unijne przyczynią się w znacznym stopniu do walki z ubóstwem. Zgodnie z niedawnymi propozycjami w sprawie przyszłej polityki rozwojowej UE, ujętymi w Programie działań na rzecz zmian, będziemy inwestować tam, gdzie nasze wsparcie jest najbardziej potrzebne i może przynieść wymierne rezultaty. Cieszę się, że rok po ogłoszeniu inicjatywy MCR w Nowym Jorku jesteśmy gotowi, by finansować konkretne projekty w terenie. Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu MCR do 2015 r. To cel, którego realizację będziemy nadal zdecydowanie wspierać. Mimo iż jest to trudne zadanie, nie możemy zaprzestać naszych wysiłków – stwierdził europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs.

Przykładowe działania, które będą finansowane w ramach inicjatywy MCR:

– poprawa dostępu do żywności dla najbiedniejszych gospodarstw domowych na Haiti,
– dostarczanie mleka dla dzieci w żłobkach i szkołach podstawowych w Rwandzie,
– zwiększenie liczby wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej w Ghanie w celu ograniczenia umieralności matek,
– poprawa dostępu do wody pitnej na Samoa, głównie poprzez zbieranie wody deszczowej i dzięki lepszym urządzeniom sanitarnym.

Inicjatywa MCR koncentruje się na tych państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), które opracowały wysokiej jakości projekty dotyczące dziedzin, gdzie postępy są najbardziej wymagane, takich jak głód, zaopatrzenie w wodę i system sanitarny, zdrowie matek i umieralność dzieci.

Kwota przydzielonych dziś środków wynosi 700 mln euro. Propozycje projektów wytypowane we współpracy z odnośnymi krajami są w pełni zorientowane na rezultaty: bazują na jasnych i wymiernych wskaźnikach, które pozwolą zabezpieczyć korzyści płynące z dodatkowego finansowania.