Bezpieczniejsze zakupy
Konsumenci w UE chcą mieć pewność, że produkty – zarówno te wyprodukowane w UE, jak i te przywiezione z państw trzecich – są bezpieczne. Dzięki zwiększeniu efektywności unijnego systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach innych niż żywnościowe (system „RAPEX”) niebezpieczne towary są wykrywane wcześniej i skuteczniej oraz szybciej usuwane z rynku unijnego. Na proces ten składa się łańcuch działań, który obejmuje inicjatywy na wczesnym etapie mające na celu określenie zagrożeń u źródła, sprawniejszą ocenę ryzyka oraz bliską współpracę między organami na terytorium UE, w szczególności służbami celnymi, służącą identyfikacji zagrożeń na przejściach granicznych.

Fakt, że na rynek unijny trafia mniej niebezpiecznych produktów, to dobra wiadomość dla konsumentów. Musimy jednak pozostać zaangażowani, aby być w stanie sprostać wyzwaniom globalnego łańcucha dostaw i rozwiązać każdy nowo powstały problem dotyczący bezpieczeństwa produktów. Dlatego też kluczowym priorytetem pozostanie budowa systemu całościowego nadzoru („Seamless Surveillance”) poprzez pogłębienie współpracy w UE oraz rozszerzenie współpracy z partnerami międzynarodowymi – powiedział John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

RAPEX: system szybkiego informowania dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów w UE

System RAPEX znacznie udoskonalono od 2004 r. (w którym dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów transponowano do prawa krajowego). W poszczególnych państwach członkowskich wydano do 100 mln euro i zatrudniono do 6 tys. inspektorów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów. W sprawozdaniu z 2011 r. podkreślono następujące postępy:

– wcześniejsze wykrywanie
– lepszy nadzór nad rynkiem i egzekwowanie przepisów o bezpieczeństwie produktów przez organy krajowe, w tym w ramach specjalnych projektów;
– przeprowadzanie przez organy lepszej oceny ryzyka;
– położenie większego nacisku na jakość i przydatność powiadomień;
– coraz ściślejszą współpracę z organami celnymi;
– dalszy rozwój sieci i szkoleń koordynowany przez Komisję Europejską.