Bezpieczniejsze Schengen

W systemie znajdą się też informacje na temat ukradzionych, zagubionych lub przywłaszczonych przedmiotów, jak na przykład banknoty, samochody, broń palna czy dokumenty tożsamości.

– Z przyjemnością informuję, że system informacyjny Schengen drugiej generacji − SIS II − już działa. Razem z przedstawicielami Rady i Parlamentu doprowadziliśmy do pomyślnego końca fazę rozwojową projektu. Projekt, który przyszło mi przejąć, nie należał do łatwych. Jego realizacja zgodnie z założeniami była trudnym zadaniem, lecz dzięki mojej determinacji udało nam się pokonać największe problemy. Teraz możemy przejść już do etapu realizacji, którą zarządzać będzie nowa unijna agencja eu-LISA – powiedziała Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Ponieważ na granicach wewnętrznych strefy Schengen zniesiono kontrole graniczne, system SIS II w zasadniczy sposób przyczynia się do usprawniania swobodnego przepływu osób na jej terytorium. To następca systemu informacyjnego Schengen (SIS), który powstał w 1995 roku.

SIS II oferuje więcej opcji, jak na przykład możliwość wprowadzania danych biometrycznych (odciski palców i zdjęcia), jest wyposażony w nowe rodzaje powiadomień (np. o skradzionych samolotach, łodziach, kontenerach bądź środkach płatniczych). Oferuje też możliwość kojarzenia ze sobą różnych wpisów (np. dotyczących osoby i pojazdu).

Europejskie nakazy aresztowania są w systemie połączone bezpośrednio z informacjami o osobach poszukiwanych w celu aresztowania, wydania lub ekstradycji, dzięki czemu odpowiedzialne organy mogą podejmować niezbędne działania szybciej i sprawniej.

SIS II spełnia surowe wymogi w zakresie ochrony danych. Dostęp do niego mają wyłącznie organy krajowe odpowiedzialne za kontrole graniczne, policja i organy celne, organy wymiaru sprawiedliwości, urzędy wydające wizy oraz zajmujące się rejestracją pojazdów. Każdy obywatel ma prawo wglądu do swoich danych zarejestrowanych w systemie SIS II i może zwrócić się do właściwych organów krajowych o skorygowanie lub usunięcie swoich danych osobowych.

Każdemu z nas przysługuje też prawo do wniesienia sprawy do sądu o udostępnienie, skorygowanie lub usunięcie dotyczących nas informacji, jak również o uzyskanie informacji lub zadośćuczynienia w związku z dotyczącym nas wpisem. Skoordynowany nadzór nad systemem SIS II sprawować będą wspólnie krajowe organy nadzoru i Europejski Inspektor Ochrony Danych.

źródło i więcej informacji: Link