Bezpieczniejsze produkty i kredyty

Wniosek dotyczy aktualizacji zarówno obowiązującej dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, jak i przepisów UE dotyczących kredytu konsumenckiego mających na celu ochronę konsumentów.

Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, powiedziała: Konsumenci stoją przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza w świecie cyfrowym, który zrewolucjonizował zakupy, usługi czy rynki finansowe. Dlatego zwiększamy ochronę konsumentów na dwóch frontach: ułatwiamy konsumentom unikanie ryzyka związanego z kredytem i wprowadzamy jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów. Zwiększy to również odpowiedzialność uczestników rynku i utrudni podmiotom działającym w złej wierze ukrywanie się za skomplikowanym żargonem prawnym.

Didier Reynders, komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości, powiedział: Kryzys związany z COVID-19 dotyka konsumentów na wiele sposobów, a wielu z nich boryka się z trudnościami finansowymi. Przyspieszona przez pandemię cyfryzacja prowadzi do wzrostu zakupów przez internet i gruntownie zmienia sektor finansowy. Naszym obowiązkiem jest chronić konsumentów, w szczególności konsumentów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Robimy to właśnie dzięki przeglądowi obowiązujących przepisów UE dotyczących kredytów konsumenckich i ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Sprzedaż przez internet stale rosła w ciągu ostatnich 20 lat, a w 2020 r. 71 proc. konsumentów dokonywało zakupów przez internet, często kupując produkty wykorzystujące nowe technologie. Rynek gadżetów technologicznych jest rozległy, począwszy od bezprzewodowych wkładek przeciwhałasowych i oczyszczaczy powietrza po konsole do gier. Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zajmie się zagrożeniami związanymi ze wspomnianymi produktami wykorzystującymi nowe technologie, takimi jak zagrożenia w cyberprzestrzeni, oraz z zakupami przez internet, wprowadzając przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów na potrzeby działania internetowych platform handlowych. Zapewni to, by wszystkie produkty trafiające do konsumentów w UE za pośrednictwem internetowych platform handlowych lub sklepu z sąsiedztwa były bezpieczne, niezależnie od tego, czy pochodzą one z UE. Za sprawą nowego rozporządzenia platformy handlowe będą realizowały spoczywające na nich obowiązki, dzięki czemu do rąk konsumentów nie trafią niebezpieczne produkty.

W przeglądzie dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich przewidziano, że informacje dotyczące kredytów muszą być przedstawione w sposób jasny, dostosowany do urządzeń cyfrowych, tak aby konsumenci rozumieli, do czego się zobowiązują. Ponadto dyrektywa poprawi przepisy dotyczące oceny zdolności kredytowej, tj. tego, czy konsument będzie w stanie spłacić kredyt. Ma to na celu uniknięcie problemu nadmiernego zadłużenia. Na podstawie tego aktu prawnego państwa członkowskie zostaną zachęcone do propagowania edukacji finansowej i udostępnienia konsumentom usług doradztwa w zakresie zadłużenia.

Kolejne kroki

Wnioski Komisji będą teraz omawiane przez Radę i Parlament.

Kontekst

Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, obowiązująca od 2001 r., gwarantuje, że na jednolitym rynku UE sprzedawane są tylko produkty bezpieczne. Jednak zbyt wiele niebezpiecznych produktów wciąż znajduje się w obrocie na rynku UE, co stwarza nierówne warunki działania dla przedsiębiorstw i generuje znaczne koszty dla społeczeństwa i konsumentów. Ponadto należy zaktualizować przepisy w celu sprostania wyzwaniom związanym z nowymi technologiami i sprzedażą przez internet.

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kredytów konsumenckich

Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki ustanowiła zharmonizowane unijne ramy dotyczące kredytu konsumenckiego i zapewniła solidne ramy w zakresie sprawiedliwego dostępu europejskich konsumentów do kredytów. Od czasu wejścia w życie wspomnianej dyrektywy w 2008 r. cyfryzacja znacznie zmieniła jednak proces podejmowania decyzji i ogólne nawyki konsumentów. Dzisiejszy przegląd ma na celu uwzględnienie tych zmian.

Oba wnioski są częścią nowego programu na rzecz konsumentów, zainicjowanego w ubiegłym roku i mającego na celu aktualizację ogólnych ram strategicznych polityki konsumenckiej UE.

Dodatkowe informacje

Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki

Zestawienie informacji na temat ogólnego bezpieczeństwa produktów

Zestawienie informacji na temat kredytu konsumenckiego

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

System Safety Gate

Fot. EC