Bezpiecznie w powietrzu
Po katastrofie samolotu Germanwings we francuskich Alpach, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego skierowała do linii lotniczych zalecenie wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Prezentujemy przegląd regulacji i przepisów związanych z bezpieczeństwem lotów, jakie obowiązują w europejskich liniach lotniczych.

Jakie są obecne przepisy dotyczące wymaganej minimalnej liczby członków załogi w kokpicie?

W dniu 27 marca 2015 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) skierowała do linii lotniczych zalecenie przestrzegania w kokpicie „zasady czterech oczu”, zgodnie z która w przypadku, gdy kapitan lub pierwszy oficer opuszcza kabinę, z pozostałym w kokpicie pilotem powinien przebywać inny członek załogi.

Europejskie przepisy bezpieczeństwa wymagają, żeby piloci pozostawali za sterami, chyba że ich nieobecność jest uzasadniona potrzebami fizjologicznymi lub działaniami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa.

Europejskie przepisy nie wymagają, aby członek załogi wszedł do kokpitu, gdy pilot musi go chwilowo opuścić z w/w przyczyn. Istnie jednak wymóg, aby drzwi kabiny mogły być otwarte od zewnątrz w przypadku nagłej potrzeby.

Dalsze informacje:

Biuletyn Bezpieczeństwa EASA SIB Nr 2015-04 opublikowany w dniu 27 marca 2015 r., dot. osób dopuszczonych do przebywania w kabinie załogi [en]

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008