Bezpieczne zakupy
Konsumenci coraz częściej robią zakupy na rynkach światowych − zarówno w sieci, jak i w tradycyjnych sklepach. Dlatego chcą mieć pewność, że produkty niebezpieczne nie przejdą niezauważone przez system kontroli. Jak sprawdzić, czy nosidełka bądź rowery wyprodukowane poza UE spełniają unijne i międzynarodowe normy bezpieczeństwa? Wystarczy zajrzeć do uruchomionego właśnie międzynarodowego portalu internetowego „Global Recalls”, dzięki któremu organy administracji z całego świata będą mogły wymieniać się informacjami o wycofanych z rynku produktach niebezpiecznych.

Portal „Global Recalls” to projekt, który opracowały wspólnie kraje UE i OECD, w tym USA, Australia i Kanada. Rocznie powinno do niego trafiać około 3 tys. powiadomień o wycofaniu produktu z rynku. Dzięki temu konsumenci, firmy i władze uzyskają dostęp do wyjątkowo dużej bazy danych dotyczących wycofanych produktów, którą regularnie uzupełniać będą organy unijne (za pośrednictwem europejskiego systemu wczesnego ostrzegania dotyczącego niebezpiecznych produktów nieżywnościowych RAPEX), amerykańskie, kanadyjskie i australijskie.

Portal zawiera informacje w formacie umożliwiającym wyszukiwanie danych, przez co powinien się przyczynić się do zapewnienia konsumentom na całym świecie wyższego poziomu ochrony, bardziej szczegółowych informacji oraz zwiększyć ich zaufanie do „globalnych” zakupów.