Bezpieczne paczki
Dla wielu firm zajmujących się handlem elektronicznym ostatnie tygodnie przez Bożym Narodzeniem to jeden z okresów najlepszej sprzedaży w całym roku. Jednakże ze względu na problemy związane z dostawą nie wszystkie firmy w pełni wykorzystują możliwości handlowe pojawiające się w tym okresie.

Z badań wynika, że tylko 9 proc. konsumentów w UE robi zakupy w innych krajach przez internet. Zarówno sklepy internetowe, jak i konsumenci narzekają na wady obecnych systemów dostawy towarów zamówionych w sieci.57 proc. właścicieli sklepów internetowych sądzi, że dostawa za granicę utrudnia handel, podczas gdy 47 proc. konsumentów ma obawy co do dostawy w przypadku transakcji transgranicznych.

Skutecznie działający system dostaw (i zwrotów) ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju handlu elektronicznego, a co za tym idzie, dla poszerzenia możliwości wyboru dla konsumentów i zwiększenia dogodności zakupów.

Obawy dotyczące dostawy i poprawa systemów doręczania paczek to kwestie, które wymagają pilnych działań.

W związku z tym Komisja przyjęła zieloną księgę dotyczącą konsultacji w sprawie usług dostawy paczek, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transgranicznych i potrzeb handlu elektronicznego.

– Konsultacje związane z zieloną księgą pomogą ustalić, jakie środki należy wprowadzić, by poprawić usługi dostawy paczek na jednolitym rynku – powiedział Michel Barnier, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. – Elastyczny i sprawnie działający system dostaw w całej Unii, odpowiadający oczekiwaniom konsumentów i potrzebom handlu elektronicznego, bezpośrednio pomoże w wykorzystaniu ogromnego potencjału tej formy handlu z korzyścią dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Główne elementy zielonej księgi:

Ustalono trzy obszary działań priorytetowych, które należy podjąć w związku z problemami i wyzwaniami, z jakimi borykają się konsumenci i sklepy internetowe w UE:

– zwiększenie dogodności usług dostawy dla konsumentów oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej UE;
– zapewnienie rozwiązań w zakresie dostawy, które są bardziej racjonalne pod względem kosztów, a także zaoferowanie lepszych cen konsumentom i MŚP;
– zwiększenie interoperacyjności między usługami dostawy świadczonymi przez różnych dostawców (lepsze partnerstwo i współpraca), a także między dostawcami i sklepami internetowymi, w szczególności MŚP.

źródło i więcej informacji: Link