Bezpieczne kosmetyki
Komisarz unijny ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica powiedział: –Konsumenci są teraz lepiej chronieni i mają dostęp do bardziej rzetelnych informacji o kupowanych kosmetykach. Dotyczy to zarówno podstawowych produktów codziennego użytku – np. pasty do zębów, jak i drobnych przyjemności w postaci nowej szminki czy płynu po goleniu. Nowe rozporządzenie ułatwia również egzekwowanie przepisów, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród kupujących oraz ich zaufanie do produktów.

Wzrost zaufania powinien przynieść korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom. Przemysł kosmetyczny stanowi jeden z najcenniejszych atutów gospodarczych UE, ponieważ wiele europejskich firm z tego sektora – który liczy przeszło 4 tys. producentów – zajmuje czołową pozycję na świecie. Sektor produkcji kosmetyków bezpośrednio i pośrednio zapewnia ponad 1,5 mln miejsc pracy.

Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków, przyjętym przez Radę i Parlament Europejski w 2009 r., obejmują następujące rozwiązania:
– Zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa dla produktów kosmetycznych
– Wprowadzenie pojęcia „osoby odpowiedzialnej”
– Scentralizowane zgłaszanie wszystkich produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu w UE
– Wprowadzenie zgłaszania ciężkiego działania niepożądanego
– Nowe przepisy dotyczące stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych

źródło i więcej informacji: Link