Bezpieczne granice UE
Otwierając konferencję Europejskiego Dnia Straży Granicznych, komisarz Avramopoulos podkreślił, że wolny ruch osobowy i brak granic wewnętrznych jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Doświadczają tego codziennie miliony obywateli Europy.

Komisarz Avramopoulos przytoczył osobiste wspomnienia z czasów młodości, gdy jako student podróżował po Europie, a po powrocie z wakacji był zmuszony wymieniać paszport, w którym zwyczajnie nie starczało miejsca na pieczątki.“Dzisiaj możemy cieszyć się wolnością swobodnego poruszania się w strefie Schengen, i myślę, że mogę mówić w imieniu wszystkich, że zamierzamy utrzymać tę wolność w przyszłości. Jednak silne i bezpieczne granice zewnętrzne pozostają warunkiem swobodnego przepływu osób [wewnątrz UE] “ – zaznaczyłAvramopoulos.

“Pragnę wyrazić wdzięczność tym, którzy wypracowali układ z Schengen, tym, którzy wprowadzili go w życie, i tym, którzy wdrażają nowe inicjatywy, aby go rozwijać. Żyjemy dziś w stabilnej Europie korzystając z naszych praw i wolności. Ale nie należy zapominać, że ludzie w innych częściach świata, także w sąsiedztwie UE, uciekają przed wojną i konfliktami. To, co robimy wspólnie jest nie tylko korzystne dla wolności naszych obywateli. Należy również uwzględniać potrzeby osób poszukujących schronienia w Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy pracować razem, aby utrzymać sukces swobodnego przepływu w UE w oparciu o dobrze zarządzane i zabezpieczone granice zewnętrzne” -stwierdził Avramopoulos.

Komisarz Avramopoulos podkreślił, że agenda migracyjna UE, nie jest jednorazową reakcją na dramat uchodźców, którego świadkami jesteśmy m.in. na Morzu Śródziemnym, lecz długofalową strategią unijną w tej kwestii.

Unijne misje Trident i Posejdon są największymi w historii UE operacjami morskimi kierowanymi przez FRONTEX, a nowe wysiłki na rzecz lepszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi przyczynią się do dalszej poprawy skuteczności strzeżenia granic. Planowane jest także większe wykorzystanie nowoczesnych technologii – jednym z przykładów jest inicjatywa UE na rzecz tzw. inteligentnych granic, o czym przypomniał Avramopoulos.

“FRONTEX” obecnie oferuje znaczące wsparcie dla państw członkowskich. Jego mandat musi wszakże – w opinii Avramopoulosa – zostać wzmocniony, aby agencja mogła zwiększyć zdolność do zapewnienia kompleksowej pomocy operacyjnej. „W 2016 roku Komisja Europejska będzie współdziałać z FRONTEX-em, aby wypracować swoisty nowy standard w zarządzania granicami Unii” – zapowiedział Avramopoulos.

Wizytę na konferencji Europejskiego Dnia Straży Granicznych komisarz Avramopoulos zakończył odwiedzając stoiska straży granicznych państw członkowskich, gdzie zapoznał się z przykładami innowacyjnych rozwiązań w służbie ochrony granic UE.