Bezpieczeństwo energetyczne: nowe przepisy dotyczące magazynowania gazu

Przyjęte 27 czerwca nowe przepisy dotyczące magazynowania gazu zwiększą bezpieczeństwo jego dostaw w UE podczas najbliższej zimy i w kolejnych latach. W obliczu zagrożenia zakłóceniami dostaw ze strony Rosji unijne rozporządzenie o magazynowaniu gazu wymaga, aby europejskie zasoby gazu były ponownie uzupełniane przed zimą, a zarządzanie nimi było chronione przed ingerencją z zewnątrz. W szczególności nowe przepisy zobowiążą państwa członkowskie do wypełnienia magazynów gazu do 80 proc. pojemności do listopada bieżącego roku i do 90 proc. w kolejnych latach.

Przepisy zostały przyjęte w rekordowym czasie dzięki gotowości Parlamentu i Rady do pilnego przeanalizowania wniosku ustawodawczego w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 

Wyrażając zadowolenie z przyjęcia wniosku na posiedzeniu Rady ds. Energii w Luksemburgu, komisarz ds. energii Kadri Simson powiedziała: Pragnę wyrazić uznanie dla pozytywnego i konstruktywnego podejścia Parlamentu i Rady do tego wniosku. Stanowi to ważne oświadczenie UE o jedności, determinacji i szybkości działań w obliczu posunięć Kremla mających na celu uczynienie eksportu gazu częścią wojennej gry. Teraz niezwykle ważne jest, abyśmy dążyli do osiągnięcia nowych celów w zakresie magazynowania i zwiększyli naszą gotowość na wypadek dalszego pogorszania się sytuacji.

Zgodnie z nowymi przepisami 18 państw członkowskich posiadających podziemne magazyny gazu jest zobowiązanych do zapełnienia 80 proc. pojemności magazynowej do 1 listopada. Zachęca się je do dążenia do osiągnięcia poziomu 85 proc. W nadchodzących latach cel ten wyniesie 90 proc. Państwa członkowskie nieposiadające infrastruktury magazynowej są zobowiązane do zawarcia, w duchu solidarności, uzgodnień dwustronnych z krajami sąsiadującymi dotyczących ilości gazu niezbędnych do zaspokojenia ich potrzeb. Magazyny gazu zostaną teraz uznane za infrastrukturę krytyczną, a wszyscy operatorzy magazynów gazu w UE będą musieli przejść nowy proces certyfikacji, aby zmniejszyć ryzyko ingerencji z zewnątrz.

Kontekst

23 marca Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie minimalnych wymogów w zakresie magazynowania gazu, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw po rozsądnych cenach w okresie zimowym i późniejszym. Nowe rozporządzenie było szybką odpowiedzią na rosyjską inwazję na Ukrainę i apel przywódców UE zawarty w deklaracji wersalskiej o zapewnienie wystarczającego poziomu magazynowego gazu na zimę poprzez skoordynowane operacje jego uzupełniania.

24 i 25 marca 2022 r. Rada Europejska zaleciła Radzie przeanalizowanie wniosków Komisji, uznając, że uzupełnianie stanów magazynowych gazu w całej Unii powinno rozpocząć się jak najszybciej. 5 kwietnia Parlament zagłosował za uruchomieniem przyspieszonej procedury przyjęcia przepisów.  

Dzisiejsze formalne zatwierdzenie przez unijnych ministrów energii jest następstwem pozytywnego wyniku głosowania w Parlamencie Europejskim w zeszłym tygodniu. Nowe rozporządzenie o magazynowaniu gazu zostało formalnie przyjęte i wejdzie w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.