Bez auta przez Alpy
W dniach od 4 do 11 lipca grupa dziennikarzy z najważniejszych dzienników i międzynarodowych mediów z Francji, Kanady, Nepalu, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Włoch oraz Zjednoczonego Królestwa będzie podróżować przez Alpy ze wschodu na zachód, przy wykorzystaniu różnych środków transportu jako alternatywy dla prywatnych samochodów osobowych: pociągiem, autobusem, rowerem i oczywiście pieszo. Jednym z celów SuperAlp! jest wypromowanie możliwości poruszania się po Alpach za pomocą środków transportu publicznego.

Punktem kluczowym edycji z 2012 r. będzie odwiedzenie ośmiu miejsc związanych z realizacją projektów LIFE – jednego w Słowenii, dwóch w Austrii, trzech we Włoszech i dwóch we Francji. Każdy z tych projektów poświęcony jest innemu zagadnieniu: od reintrodukcji niedźwiedzia po ochronę ekosystemów wodnych.

Ta specjalna edycja, przygotowana we współpracy z DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej, ma na celu uczczenie 20. rocznicy dyrektywy siedliskowej oraz programu „LIFE”, przyjętych w celu ochrony najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk w Europie. Na mocy dyrektywy siedliskowej została ustanowiona największa na świecie spójna sieć obszarów chronionych – Natura 2000, składająca się z ponad 26 tys. obszarów we wszystkich 27 państwach członkowskich i obejmująca niemal 18 proc. terytorium UE. Ta jedyna w swoim rodzaju sieć została opracowana przy wsparciu finansowym udzielanym w ramach inicjatywy LIFE.