Barroso żegna Mazowieckiego

Szanowny Panie Prezydencie,

zwielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Tadeusza Mazowieckiego.
Pragnę oddać hołd temu wielkiemu Polakowi i Europejczykowi, jednemu z założycieli nowej Polski, który odegrał także ogromną rolę w ponownym zjednoczeniu Europy. Tadeusz Mazowiecki był wybitnym i szanowanym mężem stanu, intelektualistą i humanistą, dla którego wolność i solidarność, demokracja i sprawiedliwość, polityczne zaangażowanie i zwykła ludzka uczciwość, a także odwaga i odpowiedzialność były zawsze najważniejszymi wartościami. Nazwisko Tadeusza Mazowieckiego, jednego z architektów rozmów Okrągłego Stołu pomiędzy komunistycznymi władzami Polski a opozycją, stało się symbolem pokojowej drogi Polski ku demokracji.

W wyniku częściowo wolnych wyborów w 1989 r., Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski, stając się ikoną przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakończył pewną epokę w historii, by natychmiast otworzyć nowy jej rozdział dotyczący starań o ponowne zjednoczenie Europy i doprowadzenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Resztę swojego życia Tadeusz Mazowiecki poświęcił szerzeniu najważniejszych wartości europejskich – wolności i demokracji – w Polsce, w innych państwach byłego bloku wschodniego i w krajach sąsiadujących z Unią Europejską. W latach 90. Tadeusz Mazowiecki pełnił funkcję specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka ONZ w byłej Jugosławii.
W imieniu Komisji Europejskiej i moim własnym pragnę przekazać szczere kondolencje wszystkim Polakom, a w szczególności rodzinie i przyjaciołom Tadeusza Mazowieckiego.
Z wyrazami szacunku,

José Manuel Durão Barroso

źródło i więcej informacji: Link