Barroso o Ukrainie

W poniedziałek 2 grudnia prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz zadzwonił do przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Podczas rozmowy szef KE wskazał na kilka kwestii dotyczących napiętej sytuacji na Ukrainie.

1. Wszystkie strony powinny wykazać się umiarkowaniem.

2. Prawa i wolności obywatelskie muszą być respektowane.

3. Użycie siły przez milicję powinno być wyjaśnione najszybciej jak to możliwe.

4. Jest niezwykle ważne, aby ukraińskie władze pilnie nawiązały dialog ze wszystkimi istotnymi siłami politycznymi.

5. Jedyną drogą dla Ukrainy w obecnej sytuacji jest rozwiązanie pokojowe i polityczne.

Prezydent Janukowycz zgodził się z takim podejściem i wyraźnie potwierdził intencję przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego użycia siły przez ukraińską milicję oraz powiadomienia o jego wynikach opinii publicznej.

Podczas tej samej rozmowy prezydent Ukrainy poprosił Komisję Europejską o przyjęcie delegacji ukraińskiej w celu przedyskutowania niektórych aspektów umowy stowarzyszeniowej oraz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu.

Przewodniczący Barroso potwierdził gotowość Komisji Europejskiej na przyjęcie takiej delegacji na odpowiednim szczeblu. Podkreślił, że KE jest gotowa do dyskusji o kwestiach dotyczących realizacji już zawartych porozumień, jednak nie do ponownego otwarcia negocjacji.

Te warunki te zostały przyjęte prezydenta Janukowycza; postanowiono, że czas i szczebel konsultacji powinny zostać ustalone poprzez odpowiednie kanały dyplomatyczne.

źródło i więcej informacji: Link