Barroso o szczycie
Jeszcze przed szczytem przywódców europejskich, José Manuel Barrosonawoływał do wykorzystania okazji, jaką są rozmowy w sprawie budżetu, aby wesprzeć walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi. Obecnie w UE bez pracy pozostaje 7,5 mln młodych ludzi.

Przewodniczący Komisji wezwał przywódców do znalezienia równowagi między ambicjami a realnymi możliwościami, obiecując przy tym zapewnienie ambicjom możliwie jak największej widoczności we wstępnym wniosku legislacyjnym Komisji. Poprosił ich też o to, by wynik ich porozumienia cechowała elastyczność, tak aby niewydane środki można było przenieść na następny rok lub z jednego obszaru działalności do innego.

José Manuel Barroso wezwał również do uwzględnienia możliwości śródokresowego przeglądu budżetu, który by w razie konieczności umożliwiał dostosowanie rozdziału środków do sytuacji.

Przewodniczący zapewnił, że będzie zdecydowanie walczył o odpowiednie fundusze dla najważniejszych programów UE, które są w stanie pomóc Europie wyjść z obecnego kryzysu gospodarczego. Obejmują one finansowanie badań naukowych , sieci cyfrowych i transportowych , wspierania konkurencyjności małych firm i wymian studenckich . José Manuel Barroso podkreślił, że wsparcie unijne w tych dziedzinach pomoże Europie zachować pozycję jednego z najbardziej konkurencyjnych regionów świata.

źródło i więcej informacji: Link